Egyéb

Meghívó Dr. Tóth Sándor János nyilvános habilitációjára

Meghívó

 

A Pécsi Tudományegyetem

 „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolája

tisztelettel meghívja Önt

 

Dr. Tóth Sándor János

nyilvános habilitációs eljárására

                                                          *             

 

A tantermi előadás címe:

Álljunk meg egy szóra Komáromban! (Bevezetés a szlovák nyelv tanításának módszertanába)

 

 

A tudományos előadás címe:

Kreativitás vagy a norma ismeretének hiánya? Nyelvi analógia és interferencia kétnyelvű környezetben

 

Az idegen nyelvű összefoglaló nyelve: Német

 

Kezdési időpont: 2021. március 24., szerda 11:00

 

Lebonyolítás: Pécsi Tudományegyetem által támogatott Microsoft Teams felületen (online)

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a Doktori Iskolánál (pte.otdi@gmail.com)

 

A habilitációs kérelemhez benyújtott könyvek megtekinthetők a doktori iskola könyvtárában (PTE BTK „B” épület 102.).

 

 

 

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin

„Oktatás és Társadalom”

Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

 

rovat: 

Doktori Iskolánk Kitüntetett Törzstagja - Dr. Somos Róbert

2021.03.15-én A köztársasági elnök MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozott Doktori Iskolánk törzstagjának, a filozófia- és vallástörténet, ezen belül a patrisztika területén végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a Kárpát-medencei filozófusképzésben és tehetséggondozásban, illetve a pécsi filozófiaoktatás megújításában betöltött szerepe elismeréseként dr. Somos Róbert filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete Filozófia Tanszékének egyetemi tanára részére.

Ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Több információ: Március 15-e alkalmából kitüntetéseket vehettek át a PTE egyetemi polgárai - PTE, univpecs.com

rovat: 

Hallgatóink sikerei - Szigeti Mónika Veronika

A Kooperatív Doktori Kollégium döntése által a Pécsi Tudományegyetem részéről benyújtott pályázatok közül 20 hallgató részesült támogatásban.

 

Doktori Iskolánkból Szigeti Mónika Veronika "Pszichoedukáció és szakspecifikus edukáció, mint coping mechanizmus a kiégés prevenciójában-Összehasonlító vizsgálat gyógypedagógusok és pedagógusok körében" elnevezésű pályázata támogatásra került, melyhez ezúton is szívből gratulálunk.

 

További sikereket kívánunk!

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

rovat: 

Gyertyánfy András nyilvános vita

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

 

Gyertyánfy András

 

A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai. Német és magyar történelemdidaktikai elméletek összehasonlító elemzése

 

című PhD értekezésének 2020. december 9 szerda 10:30-kor a Pécsi Tudományegyetem

által támogatott Microsoft Teams (online) felületen tartandó nyilvános vitájára.

 

Témavezetők:

Prof. Dr. F. Dárdai Ágnes

professor emerita

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 

Dr. habil. Vitári Zsolt

tanszékvezető habilitált egyetemi docens

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet

 

Opponensek:

Dr. habil. Kaposi József

habilitált egyetemi docens

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Tanárképző Központ 

 

Dr. habil. Vajda Barnabás

habilitált egyetemi docens

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar

 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Neveléstudományi Intézet könyvtárában (Pécs, Ifjúság útja 6. B/101) és a doktori iskola honlapján: http://www.nevtudphd.pte.hu. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

A nyilvános vitán való részvételhez e-mailben vegye fel a kapcsolatot a doktori iskolával! pte.otdi@gmail.com 

 

 

Tisztelettel:

AMBRUSNÉ Prof. Dr. KÉRI Katalin

az „Oktatás és Társadalom”

Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

rovat: 

Doktori Iskolánk Díjazott Hallgatói

2020. november 26-án az ''Oktatás és Társadalom'' Neveléstudományi Doktori Iskola több hallgatóját köszöntötte virtuálisan a PTE vezetése, az elnyert ÚNKP-s ösztöndíjukhoz, illetve egyéb, rangos díjukhoz kapcsolódóan.

 

 

ÚNKP Ösztöndíjat nyert: Dallman Kristóf, Dinnyés Katalin Julianna, Fodor Richárd, Eigner Eszter és Karácsonyi Krisztina,

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíjat nyert Zsohárné Stummer Krisztina,

Átütő Tehetség Díjat Salamon György doktorhallgatónk,

Somodi Imre, az OTNDI korábbi ösztöndíjas hallgatója pedig a PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíját nyerte el.

 

Valamennyiüknek további eredményes kutatói munkát, szakmai és magánéletükben is sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!

rovat: 

Meghívó Dr. Holik Ildikó Katalin habilitációjára

Meghívó

 

A Pécsi Tudományegyetem

 „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolája

tisztelettel meghívja Önt

 

Dr. Holik Ildikó Katalin

nyilvános habilitációs eljárására

                                                          *             

 

A tantermi előadás címe:

A gyakorlati tanárképzés aktuális kérdései

 

A tudományos előadás címe:

A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei a mérnökképzésben

 

Az idegen nyelvű összefoglaló nyelve: Német

 

Kezdési időpont: 2020. november 17., kedd 09:30

 

Lebonyolítás: Pécsi Tudományegyetem által támogatott Microsoft Teams felületen (online)

Részvételi szándékát kérjük jelezze a Doktori Iskolánál (pte.otdi@gmail.com)

 

A habilitációs kérelemhez benyújtott könyvek megtekinthetők a doktori iskola könyvtárában (PTE BTK „B” épület 102.).

 

 

 

                                                                                           

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin

„Oktatás és Társadalom” 

Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

rovat: 

Meghívó Ladnai Attiláné Szerencsés Anita munkahelyi vitájára

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

 

 

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita:

Tartalmi szabályozók vizsgálata a Positive Education modell alapján
a hazai közoktatás egy szegmensében

 

című értekezésének 2020. október 19-én (hétfőn) 16:30-kor a Pécsi Tudományegyetem által támogatott Microsoft Teams felületen tartandó munkahelyi vitájára. Részvételi szándékát kérjük, hogy jelezze a Doktor Iskolánál (pte.otdi@gmail.com).

 

 

Konzulensek:

 

Dr. habil. Bálint Ágnes, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Nevelés- és Oktatáselméleti TanszékElő-opponensek:

 

Dr. Endrődy Orsolya, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

 

 

Dr. Sanda István Dániel, egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

 

 

Elnök:

 

Dr. Vida Gergő PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Nevelés- Oktatáselméleti Tanszék

 

 

Tisztelettel:

AMBRUSNÉ PROF. DR. KÉRI Katalin

egyetemi tanár

az „Oktatás és Társadalom”

Neveléstudományi Doktori Iskola

vezetője

 

Pécs, 2020.10.12.

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

 

 

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita:

Tartalmi szabályozók vizsgálata a Positive Education modell alapján
a hazai közoktatás egy szegmensében

 

című értekezésének 2020. október 19-én (hétfőn) 16:30-kor a Pécsi Tudományegyetem által támogatott Microsoft Teams felületen tartandó munkahelyi vitájára. Részvételi szándékát kérjük, hogy jelezze a Doktor Iskolánál (pte.otdi@gmail.com).

 

 

Konzulensek:

 

Dr. habil. Bálint Ágnes, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Nevelés- és Oktatáselméleti TanszékElő-opponensek:

 

Dr. Endrődy Orsolya, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

 

 

Dr. Sanda István Dániel, egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

 

 

Elnök:

 

Dr. Vida Gergő PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Nevelés- Oktatáselméleti Tanszék

 

 

Tisztelettel:

AMBRUSNÉ PROF. DR. KÉRI Katalin

egyetemi tanár

az „Oktatás és Társadalom”

Neveléstudományi Doktori Iskola

vezetője

 

Pécs, 2020.10.12.

rovat: 

Meghívó Ács-Bíró Adrienn munkahelyi vitájára

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

Ács-Bíró Adrienn:

A Kalocsai Fegyház és Börtönben jogerősen szabadságvesztésüket töltő,

szabadulás előtt álló női fogvatartottak kognitív profiljának

és az intézményes képzés-oktatás-nevelés lehetőségeinek

vizsgálata az eredményes reintegráció érdekében

című értekezésének 2020. 10. 12-én (hétfőn), 10:00-kor a Pécsi Tudományegyetem által támogatott Microsoft Teams felületen (online) tartandó munkahelyi vitájára. Részvételi szándékát kérjük jelezze a Doktori Iskolánál (pte.otdi@gmail.com).

Konzulens:

Dr. habil Di Blasio Barbara PhD, egyetemi docens, Szent István Egyetem Kaposvári Campus, Gyógypedagógiai Intézet

Elő-opponensek:

Prof. em. Dr. Kozma Tamás, DSc, ny. egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő Központ

Prof. Dr. Mezey Barna DSc, egyetemi tanár, tanszékvezető, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

Elnök:

Dr. Molnár-Kovács Zsófia, PhD., egyetemi adjunktus, PTE BTK, Neveléstudományi Intézet

 

Tisztelettel:

 

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin

az „Oktatás és Társadalom”

Neveléstudományi Doktori Iskola

vezetője

 

Pécs, 2020. 10. 06.

 

rovat: 

Meghívó Vadász Viola munkahelyi vitájára

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

 

 

Vadász Viola:

Hétvégi magyar iskolák és óvodák a magyar diaszpórában

 

című értekezésének 2020. október 2-án (pénteken) 08:30-kor a Pécsi Tudományegyetem által támogatott Microsoft Teams felületen tartandó munkahelyi vitájára. Részvételi szándékát kérjük, hogy jelezze a Doktor Iskolánál (pte.otdi@gmail.com).

 

 

Konzulensek:

 

Dr. Andl Helga, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Dr. habil. Györgyi Zoltán, egyetemi oktató, Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori IskolaElő-opponensek:

 

Dr. Imre Anna, egyetemi oktató, Debreceni Egyetem, Humántudományok Doktori Iskola

 

Dr. Cserti Csapó Tibor, egyetemi docens, habilitált doktor, Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

 

 

Elnök:

 

Dr. habil. Mrázik Julianna, habilitált doktor, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Nevelés- Oktatáselméleti Tanszék

 

 

Tisztelettel:

AMBRUSNÉ PROF. DR. KÉRI Katalin

egyetemi tanár

az „Oktatás és Társadalom”

Neveléstudományi Doktori Iskola

vezetője

 

Pécs, 2020.09.25.

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára
You shall not pass!