Orsós Anna

v, 2015/07/05 - 22:38 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

 

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. (munkahely)

telefonszám: +36 72503600 (munkahely)

e-mail: orsos.anna@pte.hu (munkahely)

 

Születési dátum: 1963. július 09.

 

 

Tanulmányok

1997-2000: PTE BTK, Pedagógia szakos középiskolai tanár

1981-1985: Pécsi Tanárképző Főiskola, magyar-orosz szakos

általános iskolai tanár

 

Nyelvtudás

orosz: felsőfok (C1)

beás cigány: felsőfok (C1)

német: középfok (B2)

 

Szakmai tapasztalat

2011-től: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, tanszékvezető

2002-2011:  PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, egyetemi adjunktus

2008-tól: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, részmunkaidős egyetemi adjunktus

1992-2002: Gandhi Alapítványi Gimnázium, Pécs, iskolaalapító, nyelvtanár

1994-1998: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, vendégtanár

1997-2002: JPTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Romológia Specializáció, vendégtanár

1988-1992: Garay János Gimnázium, Szekszárd, magyar-orosz szakos tanár

1985-1988: Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád, magyar-orosz szakos tanár

 

Szakmai, közéleti tevékenység

2000 – Közoktatási szakértő (Nyelvi és népismereti roma programok)

2002 –   Önfejlesztő Iskolák Roma program – tréner (animátor)/alternatív programfejlesztési és oktatásszervezési gyakorlat

2002 – PROFEX Beás Nyelvvizsgahely– fővizsgáztató

2003 – Nemzeti Szakképzési Intézet – tréner (animátor), hálózati tanulási eljárások  fejlesztése és alkalmazása

2003 – 04 Országos Oktatási Integrációs Hálózat – tanácsadó tanár- intézményfejlesztésben szerzett gyakorlat

2000 – 2005 MEH Romaügyi Tanács-tanácsadó

2004 – OKÉV majd Oktatási Hivatal Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató

2004 – OKÉV majd Oktatási Hivatal Kétszintű Érettségi vizsgák – Beás nyelvi tantárgyi elnök

2006 – Magyarországi Cigányokért Közalapítvány – kurátor

2006 – Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület – külső szakértő

2008 – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program - mentortanár

2008 – MTA Köztestületi tag-Education of romology

2008 – HUNRA Magyar Olvasástársaság tanácstag

2008– Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program - mentor

2009 – PROFEX Akkreditált Beás Nyelvvizsgahely-vezető –

2009–   Educatio Kht Tanoda –képzési anyag fejlesztő és képző

2011 -   Az Országos Köznevelési Tanács tagja

2011- AZ OKNT Kiemelt Figyelmet igénylő gyermeket, tanulók bizottságának tagja

 

Kitüntetések

2003 Solt Ottília-díj

2006 PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE Trefort Ágoston közoktatási díj

2007 Baranya Megyei Cigány Önkormányzat díja

2008 Baranya Megyei Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért díj

2011 Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Elismerő Oklevél

2012 Nemzetiségekért díj

 

Szakmai munkák, publikációk jegyzéke (MTMT)

 

Könyvek

Orsós Anna (1994a): Beás nyelvkönyv kezdőknek. Cs. V.M. Tanítóképző Főiskola, Kaposvár

Orsós Anna (1994b): Fátá ku păru dă ar – Az aranyhajú lány (Kovalcsik Katalinnal) – Beás cigány népmesegyűjtemény I. kötet. Gandhi Gimnázium, Pécs

Orsós Anna (1997a): Beás - magyar kéziszótár. Vorbé dă băjás. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár

Orsós Anna (1997b): Beás nyelvkönyv. Pă lyimbá băjásilor. Cs V.M. Tanítóképző Főiskola Kaposvár,

Orsós Anna (1998a): Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány: Beás cigány népmesegyűjtemény II. kötet, Gandhi Gimnázium, Pécs

Orsós Anna (Tengerdi Győzővel) (1998b): Balatoni nádas berek – Beás iskolai daloskönyv. Gandhi Gimnázium, Pécs

Orsós Anna (1999): Magyar – beás kéziszótár. Vorbé dă ungur. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár

Orsós Anna (Pohárnok Melindával és Lénárd Katával) (2002a): Cigány tanulók iskolai pszichológiája. Élettörténet-elemzési tréning – Kézikönyv Pécs, PTE BTK Pszichológiai Intézete és Romológia Tanszéke

Orsós Anna (2002b): Beás – Magyar Igeszótár. Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium. Pécs

Orsós Anna (2002c): Beás nyelvkönyv. Pă lyimbá băjásilor. Dávid Oktatói és Kiadói Bt., Kaposvár

Orsós Anna (Forray R. Katalinnal) (2003a): Cigány népismereti feladatlapok. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest

Orsós Anna (2003b): Beás – Magyar kéziszótár. Vorbé dă ungur. Dávid Oktatói és Kiadói Bt., Kaposvár

Orsós Anna (2004a): Magyar – Beás Szótár.  Dávid Oktatói és Kiadói Bt., Kaposvár

Orsós Anna (2005): Felkészülési segédanyag a PROFEX Nyelvvizsgaközpont Beás nyelvvizsgájához. CD melléklettel. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

Pálmainé dr. Orsós Anna (Gábor Jánossal, Komáromi Máriával, Majsai Virág Eszterrel) (2009): Krák, krák vergyé. Bújj, bújj zöld ág. Beás-magyar mondókáskönyv. Profunda könyvek. Pécs-Juta.

Orsós Anna (Kálmán Lászlóval) (2009): Beás nyelvtan. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet. Tinta Könyvkiadó, Budapest

Pálmainé dr. Orsós Anna (Kővári Zoltánnéval, Láng Eszterrel és Vass Tündével) (2010): În szárá krisjunuluj – Karácsony napján. Beás-magyar nyelvű mondókáskönyv. Profunda könyvek. Pécs-Juta.

Orsós Anna (Déri Ildikóval) (2011) Tanulj velünk beásul! - Învácă băjisestyé ku noj! Digitális tankönyv. Készült a TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0050 Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés című projekt keretében. 15, 5 ív.

Orsós Anna (2012) szerk: Útjelzők. Ünnepi kötet Forray R. Katalin tiszteletére.  PTE BTK. 2012.

Orsós Anna (2012) Metszéspontok. A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről (szerk): Forray R Katalin; Meleg Csilla; Kéri Katalin; Barakonyi Károly; Bárdossy Ildikó; Héjj Andreas. ISBN 978 615 5181 46 7 Kiadó: Virágmandula Kft.2012

http://www.digitalbooks.hu/e-book/egyetemi-tankonyv/jegyzet/szociologia/a-beas-nyelv-megorzesenek-lehetosegeirol

 

Tanulmányok, tanulmányrészek

Orsós Anna (1997): A magyarországi cigányok nyelvi csoportjai. In: Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány Néprajzi Tanulmányok 6. Budapest.194-197.

Orsós Anna (2000): A beás írásbeliségről. In: Forray R. Katalin (szerk.): Ciganológia-romológia. Dialóg Campus Kiadó Budapest –Pécs.185-206 p.

Orsós Anna (Varga Arankával) (2001a): A beás nyelv állapota. In: Iskolakultúra XI. évfolyam 2001/ 12. sz. 58-65.

Orsós Anna (2001b): Hagyomány és modernség a beás népmesékben. In: Eső – irod.-i lap IV. évf. 2. sz. 131-132.

Orsós Anna (2001c): (Orsós Jánossal és Orsós Sándorral): Petőfi Sándor – Sándăr Petéfi – Sándor Petőfi: János vitéz – Jánăs dă Vityáz. Műfordítás. Fodor Ildikó - Devi Art Alapítvány, Pécs.

Orsós Anna (Labodáné Lakatos Szilviával és Varga Arankával) (2002): A magyarországi cigány nyelvek. In: A roma közösség kultúrája és pszichológiája Pécs, 2002 PTE BTK Pszichológiai Intézete és Romológia Tanszéke. 201-230.

Orsós Anna (2004): A beás nyelv szociolingvisztikai helyzete In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Friss kutatások a romológia körében. PTE BTK Romlógia Tanszék, Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok            10. kötet, Pécs. 15-25.

Orsós Anna (2005): A nyelvi másság dimenziói: A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. In. Educatio, 14. évf. 1. sz. 186-194.

Orsós Anna (2006): A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései. In: KB 120 – A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére Kálmán László (szerk.). MTA Nyelvtudományi Intézet. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 67-86.

Orsós Anna (2006): A magyarországi cigány nyelvek szociolingvisztikai nyelvpolitikai megközelítése. In: Forray R. Katalin (szerk.): Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. Bölcsész Konzorcium Budapest. 93-109.

Orsós Anna (2006): Nyelvvizsga beás nyelvből. In: Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. Forray R. Katalin (szerk.): Bölcsész Konzorcium. Budapest. 131-138.

Orsós Anna (2007): A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. In: Bartha Csilla (szerk.): Cigány nyelvek és közösségek a             Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 266-293.

Orsós Anna (2007): A beás nyelv Magyarországon In: Bartha Csilla (szerk.): Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó. 52-70.

Orsós Anna (2007): A magyarországi beás nők és férfiak nyelvhasználata. In: Educatio 2007/4. 612-622.

Orsós Anna (2008): A beás nyelv nyelvművelési, nyelvstratégiai ismeretei, feladatai. In: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Balázs Géza és Dede Éva (szerk.): Inter Kht.–PRAE.HU. Budapest. 43-50.

Orsós Anna (2008): Nyelvi attitűdök a magyarországi beás közösségben. In : Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom. MNyTK. 228. sz. Budapest. 79-     89.

Orsós Anna (2008): Sprachgebrauch der Beasch-Roma in Ungarn. In: Erika Kegyes, Ágnes Huszár (szerk.): Genderbilder aus Ungarn. Ergebnisse der ungarischen Genderforschung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 151–160.

Orsós Anna (2008): Kiegészítő módszertár – Tanulásszervezési módok és megvalósítási javaslatok. In: Bárdossy Ildikó (szerk.): Európa kulturális fővárosai és a kultúrák együttélése. Oktatási program középiskolák számára. Pécsi Tudományegyetem.133-144.

Orsós Anna (2009): A beás írás, helyesírás története. In: Balázs Géza és Dede Éva(szerk.): Európai helyesírások. Az európai             helyesírások múltja, jelene és jövője. Inter Kht.–PRAE. HU. Budapest. 37-44.

Pálmainé Orsós Anna (2009): Egyenlő nyelvek – egyenlő esélyek? In: (szerk.): Kozma Tamás és Perjés István. Új utak a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Bizottsága. 149-158.

Pálmainé Orsós Anna (Forray R. Katalinnal) (2010): Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség - cigány programok. In: Educatio. 2010./1. 75-87.

Pálmainé dr. Orsós Anna (2010) A nyelvi szocializáció szerepe a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában. In.: (szerk): Németh Szilvia. HH-s gyermekek a közoktatásban. Kézikönyv hátrányosan és halmozottan hátrányos gyermekek neveléséhez és oktatásához.

Pálmainé Orsós Anna: A beás nyelv nyelvművelési, nyelvstratégiai ismeretei, feladatai In.: Balázs Géza (szerk.) Romológiai ismeretek újságíróknak DUE Médiahálózat 2010, Budapest

Pálmainé Orsós Anna: A beás nyelv helyesírása In.: Balázs Géza (szerk.) Romológiai ismeretek újságíróknak DUE Médiahálózat 2010, Budapest

Orsós Anna (2011): A romológia bölcsőjénél. In: (szerk.): Kárpáti Eszter- Nádor Orsolya- Szűcs Tibor. Hungarológiai Évkönyv 12. Dialóg Campus, Pécs. 230-238.

Orsós Anna (2012) Új irányvonalak a romológia oktatásában, Új kutatások a neveléstudományokban. Kozma- Perjés szerk. Új kutatások a neveléstudományokban, MTA-ELTE 2012.

Orsós Anna: A magyarországi két beszélt cigány nyelv (romani és beás) helyzetéről, PTE – Mandulavirágzás KFT 2012

Recenzió Arató Ferenc – Varga Aranka: Intézményfejlesztési útmutató a differenciált, IPR alapú fejlesztések megvalósításához című munkájáról Megjelent 2013. január 05., szombat http://www.ujkatedra.hu/jobboldal-hir-2

 

Tudományos jellegű szolgáltatások állami, kormányzati szervek részére

2001   Beás nyelvi követelményrendszer- szakértői anyag az Oktatási Minisztérium - megbízásából

2002   PROFEX Beás Nyelvvizsgahely – A nyelvvizsgahely akkreditációja – szakmai anyag - a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Testület megbízásából.

2002   A lovári és beás nyelvek oktatása alapjainak megteremtése – szakértői anyag  az Oktatási Minisztérium megbízásából

2002   A romológia szakok beépítése a felsőoktatási rendszerbe – szakértői anyag az Oktatási Minisztérium megbízásából

2005   A cigány nyelvek a hazai köz-és felsőoktatásban – Helyzetkép és javaslatok a cigány nyelvek oktatására és fejlesztésére – szakértői anyag a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal megbízásából

 

Fordítások

1997    Halák László. Híd a viselkedésről cigány és nem cigány fiataloknak Pod lu tînyirj dă băjás, sî lu tînyirj, káré nu-sz băjás sză styijé kînd, sjé kum trébé sză fákă – Zoril (Hajnalodik). Cigány Szociális és Kulturális Alapítvány, Budapest (64 p)

2001    Ribó Pongrácz Éva. Madarakból lettünk – Dîn păszărj ány năszkut pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs (95 p)

2007    A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája- beás nyelvre fordítása. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány           Budapest, (17 p)

2008    A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája. Magyarázó jelentés. Beás nyelvű fordítás. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, (72 p)

2012    OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) megbízásából az ALAPTÖRVÉNY fordítása beás nyelvre

2012    Szélkomák. Horvátországi, Bosznia-Hercegovinai és Dráva menti roma népmesék és legendák. Beás fordítás. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs

 

Egyéb szerkesztett kiadványok

2008   A GLINDA című folyóirat Beás nyelvlecke című rovatának szerkesztője

 

Néhány szaklektori munka

2002    Breszkovics József – Radics József: Cigánykerék népismereti és művészeti olvasókönyv általános iskolásoknak. Darány, 2002 Körzeti Közoktatási Intézmény 150 p.

2002    Kalányos Terézia: Nauă korbj - A kilenc holló beás cigány mesék beás és magyar nyelven. Pécs, 2002 Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium /96 p./1.

2003   Kalányos Terézia: Bárou-l dă cîgán – Jókai Mór A cigánybáró című kisregényének fordítása. Nagykanizsa, 2003 Czupi Kiadó 175 p.

2004   Cigány népismeret- feladatlapok lektora. Általános iskolások Országos Tanulmányi Versenye OÁTV – Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

2005   Cigány népismeret közép és emelt szintű érettségi tételek lektora, Oktatási Hivatal, Budapest

2005   Derventics Jánosné, Pintérné Kusmiczki Anna, Lóthné Kiss Viktória: Beás-Magyar képes olvasókönyv, Kaposvár, Pethő Nyomda,   szakmai és nyelvi lektorálás

2005   Radics József - Kényve nasztră - A mi könyvünk Beás nyelvi munkafüzet. Darány, 2005. nyelvi és szakmai lektorálás

2006   Szaffi- multikulturális népismereti tankönyv- beás nyelvi lektori munka

2006   Derventics Jánosné, Pintérné Kusmiczki Anna, Lóthné Kiss Viktória: Munkafüzet a Beás-Magyar képes olvasókönyvhöz, Kaposvár, Pethő Nyomda - szakmai és nyelvi lektorálás

2006   Lá sză szfătászkă dăp-ásztá sî péstyi (magyar gyerekversek beás nyelven). Szerk.: Gombos Péter. Fordította: G. Szabó Sára – Gombos Péter. Juta: Profunda Könyvek, 2006. 48 p.

 

 

Fontosabb konferenciaelőadások

 • Nyelvi szocializáció és nyelvhasználat a cigány közösségekben -  Tudományos konferencia Réger Zita emlékére MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2002. október  07- 09.
 • A beás nyelv állapota.  Cigány közösségek a Kárpát-medencében Helyzetkép az etnográfia, a kulturális és társadalmi antropológia, a jogtudomány, a nyelvészet, a politikatudomány, a történettudomány és a szociológia kutatásai tükrében. MTA Székház, Budapest, 2002. november 08.
 • A beás nyelv szociolingvisztikai helyzete - Friss kutatások a romológia körében. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2002.
 • A cigányok kétnyelvűségéről. II. Gramma Nyelvészeti Napok. Párkány, 2003. november 20-21.
 • A beás nyelv az európai tanulási térben. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Székház Budapest, 2003. október 9-11.
 • A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest 2004. június
 • A magyarországi cigány nyelvek. Pécs, Világ - Nyelv Dél-dunántúli Idegen Nyelvi Konferencia Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2004. október
 • A nyelvi másság dimenziói: a beás közösségben végzett terepmunkáról az NKFP 5/126/2001. sz. projekt keretében. 2004. június 08.
 • A nyelvi másság dimenziói: a beás nyelv. Az NKFP 5/126/2001. sz. kutatás beás nyelvi eredményeiből. Budapest, 2004. november.
 • ”Nyelvében él a nemzet” Nyelvészeti konferencia. PTE BTK Német Nyelvi Tanszék. 2004. december 08.
 • A nyelvi másság dimenziói: a beás nyelv. Az NKFP 5/126/2001. sz. kutatás beás nyelvi eredményeiből. Budapest, 2004. november.
 • A cigány nyelvek oktatásáról Cigány nyelvek Nemzetközi Szemináriuma – szervező: MNEKH, Pécs, 2005. május
 • A cigány nyelvek tanításának tapasztalatai. Országos Neveléstudományi Konferencia – az előadás konferenciakötetben. MTA Székház, Budapest, 2005. október 6-8.
 • A nyelvmegtartást segítő és hátráltató tényezők a magyarországi beások körében. Többnyelvűség és identitás a Kárpát-medencében. MTA Székház, Budapest, 2005. november 22.
 • Nyelvi attitűdök a magyarországi beás közösségben. 14. Élőnyelvi Konferencia Bük, 2006. október 9–11.
 • Identitás és nyelv. Pécs, HEFOP FAÁG Baráti Kör. 2006. november 24.
 • A magyarországi beások nyelvi közössége. 2006. december 18. Kisebbségek Napja Pécs, Megyei Önkormányzat Konferenciája
 • A nyelvi szocializáció. Nagykörű, 2007. október 05.
 • A magyarországi cigány nyelvek - nyelvi helyzet, nyelvoktatás, nyelvtanárképzés. Gödöllő, 2007. november 3.
 • Tízéves a romológia képzés Pécsett. A romológiatanár MA szak akkreditációja. PTE BTK 2007. 11. 23.
 • A magyarországi cigány nyelvek helyzete. Műhelykonferencia a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája magyarországi alkalmazásának tapasztalatairól. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKiK) Bp, 2007. 12. 05.
 • Egyenlő nyelvek-egyenlő esélyek? VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 13-15.
 • Cigány fiatalok az oktatásban. XI. Cigány Konferencia Szociális Segítőknek, Szeged, SZKTT Humán Szolgáltató Központ 2009. szeptember 24-25.
 • A VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián szimpózium vezető elnök és előadó is egyben: Egyenlő nyelvek - egyenlő esélyek?VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 13-15.
 • Krák, krák vergyé – a műfordítás problematikájáról, könyvbemutató. PTE - Irodalom és Művészetek Háza, Pécs, 2009. október 08.
 • "Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén”TÁMOP 2.2.4-08/1 Baja, 2009. október 20-21-22.
 • A beás nyelv nyelvtana, leírása. Nyelvtudomány: hozzátett értékeink A Magyar Tudomány Ünnepe. A Nyelvtudományi Intézet alapításának 60. évfordulóján. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2009. november 19.
 • Iskola a társadalmi térben és időben. PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola konferenciája – szekcióvezetés, Pécs, MTA Székház, 2009. 11. 24.
 • Beás nyelvtan. (Kálmán Lászlóval) Budapest. MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. december 1.
 • A beás nyelv írás nyelv írásbeliségének kialakulása, helyzete a mai közoktatásban és a felsőoktatásban. Gandhi Gimnázium. Pécs, 2010. március 18.
 • A magyarországi cigány nyelvek. HÖOK, Budapest, 2010. május 06.
 • Kiegészítő módszertár - tanulásszervezési módok és megvalósítási javaslatok. Pécs, PAB Székház, 2010. március 23.
 • The status of Romani language in the Hungarian educational system.WCCI - World Council for Curriculum and Instruction "Democracy, freedom, concern in globalised society" 14th World Conference on Education 11-17 July, 2010.
 • Cigány/roma gyerekek az oktatásban. Szakkollégiumok konferenciája. Pécs, Pollack Mihály Műszaki Kar. 2010. augusztus 30.
 • Együtt vagy külön? XII. Cigány Konferencia Szociális Segítőknek. Szeged, 2010. szeptember 22.
 • A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései. I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Kaposvár, 2010. október 08.
 • A beás nyelv ortográfiája. Sásd, Művelődési Ház, 2010. 12.17.
 • A kisebbségi oktatással kapcsolatos szabályozások. Szigetvári Kistérség Integrált Oktatási Központ 2011.01.06.
 • A magyarországi cigány nyelvek. Tanártovábbképzés. Magyarmecskei Általános Iskola, 2011. 02. 12.
 • A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikertelenségének okai Barcs, Deák Ferenc Általános Iskola. Esélyegyenlőséget növelő konferencia. 2011. február 15.
 • A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései Dél-Zselic Középiskola Nagydobszai Általános 2011. 03.18.
 • A kulturálisan érzékeny pedagógiáról. PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Neveléstudományi Doktori Iskola konferenciája. 2011. 05.17-18.
 • A magyarországi beás nők és férfiak nyelvhasználata. Cîgánsj (Nők) Színes Kavalkád Roma. Fesztivál, Konferencia és kerekasztal-beszélgetés, Pécs, 2011. június 14.
 • A magyarországi cigány/beás hallgatók kétnyelvűségéről. Finnagora Roma Education Fund- Pécs. A roma diákok tanulási feltételeinek fejlesztése Finnországban és Magyarországon című konferencián 2011. 09. 29-30.
 • Romológiai képzés Magyarországon. A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság XXI. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Budapest, 2011. 10.07.
 • A cigányság kultúrájáról. Sásd, 2011. 10.20.
 • A beás tanulók nyelvhasználata. Kisebbségi nyelvet oktató tanárok és önkormányzati képviselők továbbképzése. Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény, Lakócsa, 2011. 11. 09.
 • A romológusképzés és a romológusok alkalmazásának feltételei. A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl Eger, 2011. november 16-17.
 • Az Alaptörvény fordításának nehézségei.  ELTE-Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, 2012. március 30. Budapest, Magyarság Háza
 • A magyarországi cigány/roma tanulók iskolai nehézségei. 2012. április 20. ELTE PPK Konferencia a tanodákról.
 • Tudományos diskurzus és közbeszéd a romológiában.  Országos Neveléstudományi Konferencia, 2012.nov. 9. szimpóziumi elnök
 • Romológia képzés és Roma Szakkollégium. EMMI az ÁROP 1.1.9.-2011-2011-0001 „A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek fejlesztése, területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén” projektének szakmai konferenciája, 2012. november 29.Hotel Palatinus City Center,  Pécs,
 • A magyarországi cigány/roma gyerekek az oktatásban, Nagykanizsa, 2013. január 08.
 • A cigány/roma nők iskolázottságáról. Színes Gyöngyök Egyesület, 2013. február 14.
 • A Wlislocki Henrik Szakkollégium helye a Pécsi Tudományegyetemen, a projekt céljai és főbb elemei nyitóelőadás a Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” (TÁMOP - 4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0009) című projekt nyitórendezvényén, Pécs, 2013. február 28.
 • Romológia a felsőoktatásban.   2013. 03. 20.  Roma Parlament, VIII. Tavaszmező u. 6.
 • A tradíció mint feladat . 2013. március 21. Civil Közösségek Háza Pécs, Szent István tér 17.
 • A magyarországi cigány közösségek nyelvhasználata és anyanyelvük megőrzésének problémái és lehetőségei. In. I. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia „Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában”, 2013. március 22. Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet, Pápa.
 • Szintek és szerepek. KONFERENCIA a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók neveléséről, oktatásáról. Pécs, Gandhi Gimnázium 2013.05.31
 • Általános áttekintés: kutatások, felmérések a faji etnikai diszkrimináció mérésére. Küzdelem a romákat érintő diszkrimináció, erőszak, gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények ellen. Konferencia (CAHROM) 2013. szeptember 04..Budapest, EMMI Báthory u. 10.
 • Ambivalencia az anyanyelv és identitás kapcsolatában. Nemzet, nemzetiség, állam - Össznemzetiségi tudományos konferencia -2013. szeptember 12-13.Pécs, Pannon Ház (János u. 22.)

Pécs, 2013. október 01. 10:37:53

You shall not pass!