Nyelvvizsga információk

sze, 2019/02/20 - 15:42 -- Márhoffer Nikolett
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az alábiakban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a doktori képzés teljesítéséhez kapcsolódó nyelvvizsga követelményekről

 

 

Felvételi

A doktori képzesbe történő bekapcsolódás feltétele, hogy legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsgával az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai rendelkezzen a jelentkező. 

 

Fokozatszerzés

(2016 után felvettek) Az abszolutóriumig vagy kérelemre legkésőbb a dolgozat benyújtásáig kell bemutatni. Az abszolutórium kiállítása a négy aktív félév leteltével és/vagy 240 kredit megszerzése után kerül kiállításra. 

(2016 előtt felvettek) A szigorlati vizsgára történő jelentkezéskor kérjük bemutatni a második nyelvvizsgát. 

A fokozatszerzéshez előírt második nyelvvizsga minimumkövetelménye a lektorátusi doktori nyelvvizsga, de ajánlott legalább az alapfokú „C” típusú akkreditált nyelvvizsga vagy a hatályos kormányrendelet által (egyedi esetekben a korábban hatályon kívül helyezett miniszteri rendeletek által) azzal egyenrangúnak elismert egyéb oklevél valamely, a tudományos közlemények számára elfogadott nyelvből. 

 

You shall not pass!