Meghívó Neveléstörténeti konferenciára

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Body: 

Meghívó

 

Hazai műhelyek – nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi neveléstörténeti konferencia

 

Időpont:

2016. december 9-10.

 

Helyszín:

Pécsi Tudományegyetem BTK, Pécs, Ifjúság útja 6.

B/129-es terem

 

 

Szervezők és támogatók:

 

Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága

 

Az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága

 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara Elméleti, Történeti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoportja, Elméleti-Történeti Doktori Program

 

A PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolája

 

Tudományos Programbizottság

 

Prof. Dr. Németh András,

Prof. Dr. Pukánszky Béla,

Prof. Dr. Ambrusné Kéri Katalin

Dr. habil. Rébay Magdolna

 

Szervezőbizottság

 

Szücs-Rusznak Karolina,

Márhoffer Nikolett,

Maisch Patrícia

Program

 

2016. december 9. péntek

 

11:00-13:00

 

Angol-német nyelvű blokk: bemutatkozik az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Elméleti, Történeti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoportja, Elméleti-Történeti Doktori Program.

 

Vezeti: Prof. Dr. Németh András

 

Tomáš Kasper: German youth in Czechoslovakia and the “struggle“ for a “new person and a new society“

Ehrenhard Skiera: Erziehung und Kontrolle im „Jahrhundert des Kindes“ – Über die totalitäre Versuchung in der Pädagogik / Education and control in the "century of the child" - On the totalitarian temptation in pedagogy

Nagy Andrea – Németh András: Life Reform Commune Movements in Hungary / Életreform kommuna mozgalmak Magyarországon

Vincze Beatrix: Die neuen Interpretationen des Gartens in den Lebensreformbewegung in den Zwischenkriegszeit: Gartenstadt und Garten-Ungarn /A kert újraértelmezése a két világháború közötti életreform mozgalomban: kertvárosok és Kert-Magyarország

Földiné Irtl Melinda – Komar Lajos: Pedagogical perspectives on Buddhism/A Buddhizmus pedagógiai perspektívái

 

13:00-14:30

 

Ebédszünet

 

14:30-16:00

 

A PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Tankönyvkutató Műhelyének bemutatkozása.

 

Vezeti: Fischerné Prof. Dr. Dárdai Ágnes

 

Molnár-Kovács Zsófia: A dualizmus kori tankönyvek kutatása

Márhoffer Nikolett: Középpontban a tankönyvek pedagógiai szempontú vizsgálata

Szabó Hajnalka Piroska: Történelemtankönyvek női tematikájú összehasonlító elemzése

Szücs-Rusznak Karolina: A hazai orosz nyelvoktatásban használt tankönyvek több szempontú vizsgálata

16:00-17:00

 

A Szegedi Egyetem neveléstörténeti műhelyének bemutatkozása.

 

Vezeti: Dr. Nóbik Attila

 

Dr. Nóbik Attila: Educational journals as sources of research on professionalization of elementary school teachers/ A pedagógiai sajtó mint a néptanítói szakmásodás kutatásának forrása

Fenyves Márk - Pethő Villő: Art, religion and life reform: mystery plays of Valéria Dienes and Lajos Bárdos / Művészet, vallás és életreform: Dienes Valéria és Bárdos Lajos misztériumjátékai

Sáska Géza: Emancipation processes of psychology in the post-Stalin era/ A pszichológia diszciplína emancipációja a Sztálin korszak után

 

18:00-19:00

 

Pedagógiatörténeti Szemle: a folyóirat szerkesztőségi ülése

2016. december 10. szombat

 

9:00-11:00

 

Bemutatkoznak a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem neveléstörténeti műhelyei.

Vezeti: Dr. Rébay Magdolna és Dr. Ugrai János

 

Ugrai János: Pastoral professionalization and formation of pastors / Lelkészi professzionalizáció és lelkészképzés

Balogh Gizella: Wise and eloquent piety – on the mother tongue/ Bölcs és ékesen szóló kegyesség – anyanyelven

Boruzsné Bűdi Katinka: Teaching Singing in Protestant Schools of the 16th Century / Énektanítás a 16. századi protestáns iskolákban

Kattein-Pornói Rita: Is the talented student, a real talent? – the practise of the rescue of the talents in the 1940s / Valóban tehetséges-e a tehetség? - avagy a tehetségmentés gyakorlata az 1940-es években/

Tamusné Molnár Viktória: Art education of arts professors and teachers at Debrecen University between 1914 and 1949/ Művészeti nevelés a debreceni egyetem bölcsészettudományi karán 1914-1949

 

11:00-11:30

Kávészünet

 

11:30-13:30

Kutatásmódszertani műhely

 

Vezeti: Prof. Dr. Kéri Katalin

 

Molnár-Kovács Zsófia: In the Course of Research – Aspects on Knowledge of Sources about the Textbook Researches at the Time of the Austro-Hungarian Empire / Kutatás közben – A dualizmus kor tankönyvkutatásának forrásismereti aspektusai

Méreg Martin: Die Möglichkeiten der schulbuchgeschichtlichen Forschungen in mikro-historischem Aspekt / A dualizmus kori tankönyvtörténet kutatása mikrotörténeti megközelítésben

Garai Imre: Methodological considerations about the research of changes in Hungarian higher education policy between 1949 and 1953 / Módszertani megfontolások az 1949–1953 közötti magyar felsőoktatás változásainak kutatásához

Galántai László: Lifeways in the system. Ways to the successful matric in Wlislocki Henrik Roma College / Rendszerszerű pályák. A sikeres egyetemi felvételi szocializációs előzményei a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiumában

 

Szabó Zoltán András: Possible applications of text mining in the researches of history of education / A szövegbányászat mint módszer alkalmazási lehetőségei a neveléstörténeti kutatásokban.

magyar
Esemény dátum: 
2016-12-09 10:00:00 - 2016-12-10 13:00:00
You shall not pass!