Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Komplex vizsga előkészületek

cs, 2020/03/05 - 12:56 -- Márhoffer Nikolett
Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Előkészületek a komplex vizsgához

 

Segédlet a komplex vizsga disszertációs részének bemutatásához „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi DoktoriIskola

 

 

1. A komplex vizsga témakörök „disszertációs rész”-ben leírtak struktúrájában mutassa be kutatásai előrehaladását, eddigi eredményeit, fejtse ki a disszertáció egyes részeit.

2. Minden egyes pontra reagáljon, ne maradjon ki semelyik szempont sem. (A leírás terjedelme, az egyes alfejezetek tartalmi kibontása természetesen lehet eltérő, a kutatás jelenlegi állásától függően.)

3. A terjedelem min. 20.000, max. 40.000 karakter legyen. (12-es betűméret, 1,5 sortáv, Times New Roman betűtípus.)

4. A bemutatás terjedelmébe nem tartozik bele a bibliográfia/felhasznált irodalom, illetve a mellékletekbe kerülő képek, táblázatok, grafikonok, forrásszövegek sem.

5. A bibliográfia/felhasznált irodalom min. 50 tételből álljon, melynek legalább 30%-a legyen idegennyelvű.

6. Csatoljon egy olyan jegyzéket a bemutatásához, melyben összegzi, hogy doktori kutatásaihoz kapcsolódóan, azok részeredményeiről a komplex vizsga napjáig milyen saját publikációi jelentek meg/állnak megjelenés alatt, illetve hogy milyen előadásokat tartott szakmai rendezvényeken, tudományos konferenciákon. (Ez a publikációs jegyzék akár az mtmt.hu felületéről is nyomtatható.)

7. A disszertációs rész bemutatásáról készített összegzés legkésőbb 2020. május 30-ig megküldendő a témavezető(k) részére, aki(k) azt röviden véleményezi(k), és a kb. 1 oldalas véleményt a Doktori Iskolának megküldik. /A témavezetőket erről a feladatukról a Doktori Iskola értesíti./

A disszertációs rész bemutatásáról készített összegzés legkésőbb 2020. június 13-ig 1 nyomtatott példányban elküldendő a Doktori Iskola postai címére is

(7624 Pécs Ifjúság útja 6. B épület 101-es iroda), valamint elektronikus változatban a Doktori Iskola e-mail címére (pte.otdi@gmail.com).

 

 

You shall not pass!