Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Iskola a társadalmi térben és időben I.

sze, 2015/08/05 - 14:31 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

és az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága

tisztelettel meghívja Önt az

"Iskola a társadalmi térben és időben I."

című nemzetközi konferenciára.

Időpont: 2009. november 24.

Helyszín: PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

 

Program

9.00 – 10.00 Regisztráció a bejáratnál

10.00 – 10.20 Köszöntő – A konferencia megnyitása: Prof. Dr. Forray R. Katalin, a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

10.20 – 10.50 Prof. Dr. Rezsőházy Rudolf (a Belga Királyi Akadémia tagja, az MTA külső tagja, a Louvain-la-Neuve Katolikus Egyetem professor emeritusa):Iskola és társadalom című plenáris előadás

10.50 – 11.20 Dr. Ann Vidolovits-Moore (iskolapszichológus, a PTE és az ELTE - BGFK vendégtanára): Who Said Kids Can´t Be Trained in Social Skills? című plenáris előadás

Társelőadó: Káplár Mátyás (PTE Pszichológia Intézet, PhD hallgató)

11.20 – 11.40 Kávészünet

11.40 – 13.10 Szekció előadások

 

1. szekció: Oktatástörténeti kutatások (1867-1948)

A szekció elnöke: Ambrusné Dr. Kéri Katalin

11.40 – 11.50 Gál Anikó: Az általános iskola és a gyógypedagógiai oktatás kapcsolata a jogszabályok tükrében az 1946-55-ös években

11.50 – 12.00 Polyák Petra: Tervek és elképzelések az általános iskolai tanárképzésről (1945-1947)

12.00 – 12.10 Zombai Tamás: A tatabányai gimnázium első évei (1946-1948)

12.10 – 12.20 Kovács Zsófia: A szabadművelés zászlóbontása Zala vármegyében 1945-1948 között

12.20 – 12.30 dr. Antal Csanád: Regulation or Education – The Ancient Indian Law

12.30 – 13.10 Vita

 

 

2. szekció: Interdiszciplinaritás a neveléstudományban

A szekció elnöke: Dr. Bárdossy Ildikó

 

11.40 – 11.50 Háber Hajnalka Mária: Felnőtt- nevelés-szociológia az oktatásszervezésben és tervezésben

11.50 – 12.00 Elekes Éva: Múzeumpedagógiai játékok

12.00 – 12.10 Bárdi Árpád: Természet – Élmény – Tanösvény

12.10 – 12.20 Dominek Dalma Lilla: Múzeumi nevelés – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

12.20 – 12.30 Viczián Zsófia: Társadalomtudomány középiskolai tükörben – a társadalomismeret tantárgy napjainkban

12.30 – 13.10 Vita

 

 

3. szekció: Romológia az iskolai térben

A szekció elnöke: Pálmainé Dr. Orsós Anna

11.40 – 11.50 Beck Zoltán: A romológia provokációja

11.50 – 12.00 Bencéné dr. Fekete Andrea: A roma gyerekek multikulturális nevelés hiányosságaiból adódó hátránya az iskolában

12.00 – 12.10 Boros Julianna: A cigány, roma tehetséggondozás intézményei

12.10 – 12.20 Bogdán Anna: A harmadik generáció

12.20 – 12.30 Lakatos Szilvia: A romani nyelv helyzete a magyarországi közoktatásban

12.30 – 13.10 Vita

 

 

4. szekció: Felsőoktatás a Bologna folyamat tükrében

A szekció elnöke: Prof. Dr. Barakonyi Károly

11.40 – 11.50 Deutsch Krisztina: A lépcsős képzés szintjei, céljai, feladatai a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán

11.50 – 12.00 Meggyesné Hosszu Tímea: Gyógypedagógus képzés és Bologna folyamat

12.00 – 12.10 Perjésiné Gazdag Éva: A szovjet egyetemi modell

12.10 – 12.20 Farkasné Gönczi Rita: Diszkalkulia alapismeretek – módszertani tapasztalat a felsőoktatásban

12.20 – 12.30 Bécs Péterné Tóth Edit: A szakképzés változásainak jelentősége Zala megyében

12.30 – 13.10 Vita

13.10 – 13.50 Ebéd

13.50 – 15.40 Szekció előadások

 

1. szekció: Oktatástörténeti kutatások (1867-1948)

13.50 – 14.00 Szabó Attila: A revíziós gondolat az 1920-as évek polgári iskoláiban

14.00 – 14.10 Somodi Imre: Gróf Zichy Gyula és a Pius Kollégium alapítása

14.10 – 14.20 Dr. Kocsisné Dr. Farkas Claudia: A „Fekete Iskola”

14.20 – 14.30 Lendvai Tamás: Prohászka Ottokár oktatáspolitikai nézetei, (különös tekintettel Pikler Gyulával való vitájára)

14.30 – 14.40 Fekete Szabolcs: Az Erzsébet Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak rekrutációs mintái 1921-1940 között

14.40 – 14.50 Hajdicsné Dr. Varga Katalin: A gyorsírástanár- és –tanítóképzés Magyarországon (1867-1948)

14.50 – 15.40 Vita

 

 

2. szekció: Interdiszciplinaritás a neveléstudományban

 

13.50 – 14.00 Berkecz Szilvia: A kriminálpedagógia helye a neveléstudományok rendszerében

14.00 – 14.10 Jankó Judit: Az iskolai szociális munka szolgáltatás Magyarországon

14.10 – 14.20 Nagyné Árgány Brigitta: A zenei nevelés egyes kérdésköreinek vizsgálata elsőéves hallgatók körében

14.20 – 14.30 Paku Áron: Szerep – idő. Szerepidő?

14.30 – 14.40 Bálint Ágnes: Miért szeretik a serdülők a sci-fit?

14.40 – 14.50 Pálfi Melinda: A diskurzuselemzés lehetőségei a neveléstudományi kutatásokban esettanulmányok alapján

14.50 – 15.40 Vita

 

 

 

 

3. szekció: Romológia az iskolai térben

13.50 – 14.00 Füzesi Zsuzsanna: Felsőtagozatos általános iskolások véleménye a kisebbségekről

14.00 – 14.10 Busa Csilla: Előítéletesség az iskolában – általános iskolai pedagógusok szerint

14.10 – 14.20 Dezső Renáta Anna: Így írtak ők – magyarországi napilapok a roma/cigány nemzetiségi iskolahálózatról a rendszerváltástól napjainkig

14.20 – 14.30 Angyal Magdolna: A gyermekvárással, csecsemőgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos hiedelmek és szokások, illetve ezek kialakulásának és fennmaradásának okai a cigány családok körében

14.30 – 14.40 Pankász Balázs: Hátrányos helyzetű fiatalok speciális nevelési programjai börtönökben (zárt intézetekben)

14.40 – 15.20 Vita

15.20 – 15.40 A szekció zárása

 

 

 

4. szekció: Felsőoktatás a Bologna folyamat tükrében

13.50 – 14.00 Kecskés Miklósné: Néptáncpedagógus képzés a bolognai folyamatban

14.00 – 14.10 Szűcs Norbert: Hátránykompenzálás és pedagógusképzés. A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetséges hatása a tanárképzés megújítására

14.10 – 14.20 Gelencsérné Bakó Márta: Képességek fejlesztésének kérdése a Bologna folyamat során

14.20 – 14.30 Forrai Márta: Megküzdési módok az iskolatípus váltás során

14.30 – 15.40 Vita

15.40 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 17.30 Szekció előadások

 

1. szekció: Oktatástörténeti kutatások (1867-1948)

16.00 – 16.10 Dr. Szuromi István: Leánynevelés a zárdában – A Hódmezővásárhelyi Szent Domokos Rendi Leánynevelő Intézet működése (1903-1948-ig)

16.10 – 16.20 Nagy Adrienn: Kereskedelmi akadémiák a dualizmus kori Magyarországon

16.20 – 16.30 Maárné Molnár Csilla: A Kaposvári Állami Gimnáziumba 1870 és 1910 között beiratkozott diákok társadalmi helyzetének és tanulmányi előmenetelének összefüggései

16.30 – 16.40 Takács Zsuzsanna Mária: Egy jó útitárs

16.40 – 16.50 Dr. Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette: Egészségnevelés képekben

16.50 – 17.30 Vita

 

 

2. szekció: Interdiszciplinaritás a neveléstudományban

16.00 – 16.10 Tóvári Ferenc: Esély a mozgásélményre – esély az együtt-cselekvésre. Gondolatok az ép és sérült tanulók közös testi neveléséről

16.10 – 16.20 Di Blasio Barbara: Számítógép – élettörténet – tanári hivatás

16.20 – 16.30 Laki Tamásné: Aprófalvas kisiskolák

16.30 – 16.40 Andl Helga: Kisiskolákat érintő változások Baranya megyében

16.40 – 16.50 Papp László: Döntés és játék

16.50 – 17.30 Vita

 

 

3. szekció: Romológia az iskolai térben

4. szekció: Felsőoktatás a Bologna folyamat tükrében

16.00 – 16.10 Zsák Judit: A készségfejlesztés lehetőségei az egyetemen – a Bolognai folyamat tükrében

16.10 – 16.20 Darvai Tibor: A felsőoktatás problematikája a 2006-os országgyűlési választások pártjainak választási programjaiban

16.20 – 16.30 Marton Melinda: Alapdiplomával a munka világába?

16.30 – 17.30 Vita

17.30 – 18.00 A szekciók zárása

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Támogatónk: A Pécsi Tudományegyetem

You shall not pass!