Forray R. Katalin

v, 2015/07/05 - 22:16 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

 

Született: Mezőtúr, 1942. január 31.

Lakcím: 1025 Budapest, Nagybányai út 56. | Telefon: 1764 961

Házastársa: Kozma Tamás, DSc

 

 

Tanulmányok

1978-1979: MLEE, Budapest, szociológia szakosító

1962-1967: JATE BTK, Szeged, magyar-német szak

1956-1960: Teleki Blanka Gimnázium, Mezőtúr

Képesítés

magyar-német szakos középiskolai tanári oklevél; 1967, JATE, Szeged; sz: 36/1967

MLEE szociológia szakosító; 1979; Budapest, sz: 137811

Tudományos pálya

2012 professzor emeritus

2003: DSc, az MTA doktora, neveléstudományok

1998: a PTE egyetemi tanára

1997: habilitált doktor, KLTE, neveléstudomány

1984: a neveléstudomány kandidátusa; oklevél sz.:10093

1976: egyetemi doktori; oklevél: JATE, Szeged, 62-71/1976.

Szakmai pálya

2012 – től az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola tagja

2006- tól Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

2001-2011 PTE BTK Romológia Tanszék vezetője

2007-2008: Oktatáskutató és fejlesztő Intézet tudományos tanácsadója

2004-2007: PTE BTK Neveléstudományi Intézet igazgatója

2003-2007: PH Felsőoktatási Kutatóintézet tud. tanácsadója, Budapest

1998-2000: egyetemi tanár, a PTE BTK Romológia Szeminárium vezetője

1997-2003: tud. főmunkatárs, majd tud. tanácsadó, Oktatáskutató Intézet

1995-1996: főosztályvezető, MKM Tudományos Ügyek Főosztálya

1996-1997: főosztályvezető, MKM Kisebbségi Főosztály

1990-1994: tud osztályvezető, Oktatáskutató Intézet, Budapest

1980-1981: főmunkatárs, Művelődési Minisztérium Művelődéspolitikai Főosztály

1981-1989: tud. főmunkatárs, Budapest, Oktatáskutató Intézet

1974-1980: tudományos munkatárs, Budapest, MTA Pedagógiai Kutatócsoport

1967-1971: középiskolai tanár, Enying, gimnázium és szakközépiskola

1971-1974: Budapesten többféle munkakör

1960-1962: Szolnokon, Budapesten többféle munka

Fontosabb kutatási tevékenység

Társadalmi rétegződés és az oktatási rendszer, 1974-től

Társadalmi hatásmechanizmusok az oktatási intézményhálózat alakulásában, 1985-91,  KKT támogatás

Mezőgazdasági tulajdonviszonyok és a szakképzés, 1990-91. KKT-5

Öregedés falun, 1989-91. Soros és OTKA támogatás

Etnikai és nemzetiségi kisebbségek az oktatásban, 1991-94 OTKA támogatás

Cigány gyermekek és multikulturális iskola, 1986-91, OTKA-támogatás

Az iskolai belső differenciálódás, 1991-93, Universität Wien együttműködés

Határmenti régiók szerepe az oktatásügyben, 1992-1996, OTKA-támogatás

Multikulturális oktatás és elitképzés, 1992-1994, OKTK-támogatás

A közös képzés lehetőségei a határmenti régiókban, 1993. MüM-támogatás

A hagyományos mesterségek oktatásának munkahelyteremtő hatása, 1993. MüM-támogatás

A falusi kisiskolák sorsa, 1995-1998 OTKA támogatás

Hátrányos helyzetű fiatalok a szakképzésben, 1996-2000, Phare támogatás

Munkanélküli roma fiatalok a Dél-Dunántúlon, 2000-2004, OFA-támogatás

A hátrányos helyzetű fiatalok a felsőoktatásban, 2000-2004, Phare támogatás

Felnőttek a felsőoktatásban, 2003-2006, OTKA-támogatás

Society and Lifestiles, 2005-2010, EU-projekt

Az autonóm tanulás, 2005-2009, OTKA támogatás

Cigány muzsikusok, 2007, OFA támogatás

Munkanélküli roma fiatalok a Dél-Dunántúlon, 2007-2009, OFA-támogatás

Oktatás a határmenti régiókban, társvezető, 2009-2011, TÁMOP támogatás

Oktatási tevékenység

 

1967-1971: középiskolai tanár, Enying, 1977-1981: Budapesti Tanítóképző Főiskola, nevelésszociológia oktatása

1978-tól: Előadások, továbbképzések tartása a fővárosi és a megyei pedagógiai intézetek szervezésében

1981-1982: ELTE BTK Pedagógiai Tanszéken oktatástervezési szakszeminárium

1990-1994: JATE Neveléstudományi Tanszéken nevelésszociológia

1990-1992: továbbtanulásra felkészítő nyári táborok cigány gyermekek számára

1992-1995: Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, nevelésszociológia (főiskolai docensként),

1995-től: Előadások PhD hallgatóknak a KLTE-n

1994-től: PhD hallgatók témavezetése (ELTE, KLTE, 2 hallgató)

1996-tól: ELTE BTK Nev. Tud. Tanszék, Kisebbségi oktatás, spec.kol.

1997-től: a PTE (JPTE) docense majd egyetemi tanára

2000-től: a PTE BTK Romológia Tanszék vezetője

2003-2006: a PTE BTK Neveléstudományi Intézet igazgatója

2006-2011 a PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék vezetője

2006-tól: Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

2012-től  Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola tagja

Tudományszervezés

2005-2010: az OTKA Pedagógiai és Pszichológiai zsűri tagja

2007-2010: a MAB Tanárképzési Szakbizottság tagja

1990-től: az MTA Pedagógiai Bizottság tagja

2005-2006: a MRK Tanárképzési Bizottság tagja

1999-2006: a MAB Neveléstudományi és Pszichológiai szakbizottság tagja

1997-2000: a Phare programbizottság tagja (OM-CSSZM)

1995-2000: OTKA Pedagógia zsűri tagja

1995-1998: Párbeszéd Program kuratóriumának tagja

1994-1996: a Pedagógiai Lexikon szakszerkesztője

1991-től: az Educatio szerkesztőbizottságának tagja, rovatvezető

1991-1994: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal szakértői tanácsának tagja

1991-1994: OTKA Társadalomtudományi Szakkollégium Pedagógiai zsűri elnöke

1990-1996: Pro Renovanda Cultura Hungariae Kistelepülések Iskoláiért szakalapítvány kuratóriumának tagja.

1990-1996: az MTA Pedagógiai Bizottság titkára

1990-1993: MTA Regionális Bizottság tagja

1990-1995, 2000 - L'Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft - tudományos tanácsának tagja

1990-1993: A cigányság iskolázásáért alkuratóriumának elnöke

1989-1990: Magyar Pedagógiai Társaság tudományos titkára

1985-1990: Magyar Pedagógia szerkesztőbizottságának tagja

Hivatalból ellátott fontosabb tudományszervezési feladatok

1995-1996: az AMFK ügyvezető elnöke

1995-1996: a Magyary Zoltán ösztöndíjbizottság ügyvezető elnöke

1995-1997: az IFHERD kuratórium tagja

1995-1996: az FTT tudományos albizottság tagja

1996-1997: az Aktion Österreich-Ungarn kuratóriumának tagja

1995-1996: a francia-magyar Balaton-program társadalomtudományi albizottság elnöke

1995-1996: az OMFB TéT titkárság MKM koordinátora

Kitüntetések

2000: A Magyarországi Cigányságért emlékplakett (Hegedűs T. Andrással)

2000: A Magyar Cigányság Tudományos Kutatásért (Hegedűs T. Andrással)

1999: A Magyar Felsőoktatásért emlékplakett

1995: Trefort Ágoston díj

1992: Szociológiai Társaság közgyűlése, Oktatásszociológiai szakosztály (Egy ismeretlen Magyarország c. kötet, társszerzőként)

1990: Szociológiai Társaság közgyűlése, Faluszociológiai szakosztály (Öregedés falun c. kötetek, Társszerzőként)

1986: Akadémiai Elnöki jutalom (Az együttélés rejtett szabályai c. kötet; társszerzőként)

1979: Akadémiai Elnöki jutalom (Szellemi életünk regionális központjai c. kötet; társszerzőként)

Publikációk jegyzéke/idézettségek (MTMT)

Pécs, 2013. szeptember 27. 

You shall not pass!