Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Fischerné Dárdai Ágnes

v, 2015/07/05 - 21:55 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

 FISCHERNÉ DÁRDAI ÁGNES

 

Szakmai önéletrajz és tudományos tevékenység

 

Munkahely

Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, főigazgató

H- 7622 Pécs, Universitas u.2/a, dardai@lib.pte.hu

PTE BTK, egyetemi tanár

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja

Meghívott előadó: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Történeti Tanszék,

a szakmódszertani képzés felelőse 2010-ig

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztés Kar (FEEFK), Könyvtártudományi Intézet, a gyakorlati képzés felelőse

Tanulmányok, képesítések

 • 1972 -1977: József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem-német szakos középiskolai
 • tanári diploma
 • 1978 -1981: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, könyvtárszakos diploma
 • 1995 -1998: ELTE Pedagógiai Doktori Iskola
 • 2008 - könyvtári szakértői jogosítvány megszerzése
 • 2008 - könyvtári szakfelügyelői jogosítvány megszerzése

Tudományos fokozat

 • 1983: dr. univ., JATE, Szeged, történettudomány (mentalitástörténet)
 • 2001: PhD, ELTE, BTK, neveléstudomány
 • 2006: habilitáció, ELTE BTK, történettudomány
 • 2011: egyetemi tanár, neveléstudomány

Munkahelyek, oktatási tapasztalat

 • 1977-1980: József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Szeged, könyvtáros
 • l980-1983: JATE Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, ösztöndíjas gyakornok, egyetemi
 •  tanársegéd
 • 1983-1987: József Attila Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma,
 • szakvezető történelemtanár
 • 1987-1994: Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs szakvezető
 •  történelemtanár
 • 1988-1994: Baranya Megyei Pedagógiai Intézet történelem szaktanácsadója
 • 1994-1999: Janus Pannonius Tudományegyetem Oktatásmódszertani Tanszék, majd
 • Tanárképző Intézet, adjunktus
 • 1999 -től: a JPTE, majd PTE Könyvtár, főigazgató
 • 2004 -től: PTE FEEFI, majd FEEK Könyvtártudományi Intézet, igazgatóhelyettes
 • 2006-2009: Eötvös József Főiskola Baja, könyvtártudományi tanszék, majd szakcsoport
 • vezetője
 • 2006-tól a PTE BTK „Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja,

Oktatott tantárgyak

 • Tankönyvelmélet doktorandusz hallgatóknak (BTK „Oktatás és Társadalom Neveléstudományi
 •  Doktori Iskola)
 • Történelemdidaktika (korábban történelem szakmódszertan) PTE, Modernkori Történeti
 • Tanszék,
 • Neveléstörténet, Didaktika, Tankönyvelmélet (PTE Neveléstudományi (korábban) Tanárképző
 •  Intézet);
 • Kutatásmódszertan doktorandusz hallgatóknak (BTK „Oktatás és Társadalom
 • Neveléstudományi Doktori Iskola)
 • Könyvtártan, Könyvtármenedzsment, Egyetemi könyvtárak története, Kutatásmódszertan az
 • informatikus könyvtáros szak képzésében (PTE, Könyvtártudományi Intézet; Eötvös József Főiskola, Baja,)
 • Középkori egyetemes történelem, A reformáció korának mentalitástörténete, A reformáció
 • története (JATE, Középkori Egyetemes Történeti Tanszék);

Külföldi oktatási tevékenység (vendégtanár)

 • 1996: Nürnberg/Erlangen Universität, Geschichtsdidaktisches Seminar, Schulbuchanalyse
 • 1999, 2000: Braunschweig, Technische Universität, Historisches Seminar,
 • Geschichtsdidaktik, Schulbuchanalyse
 • 1999, 2000, 2002: Feldkirch, Pädagogische Akademie, Historischer Lehrstuhl, ERASMUS
 • program keretében
 • vendégoktató: Frauengeschichte, Geschichtsdidaktik témakörben

Nyelvtudás

 • német felsőfok (nyelvszakos tanári oklevél), 1977
 • angol alapfok (PhD lektorátusi nyelvvizsga, ELTE), 2000

Kutatási terület

 • tankönyvelmélet, tankönyvtörténet, összehasonlító tankönyvelemzés, digitális taneszközök
 • vizsgálata
 •  történelmi tanulás sajátosságainak vizsgálata, történelemtankönyvek komparatív vizsgálata

Tudományos szakmai testületi, szerkesztő bizottsági tagság

 • 1992 - a Történelmi Társulat Tanári Tagozata tagja
 • 1992 - 1995 - az Országos Közoktatási Intézet Pedagógusképzési Központja által működtetett
 •  történelem szakmetodikusok csoportjának tagja
 • 1994 - az Europäischer Erzieherbund (az Európai Nevelők Szövetsége) tagja
 • 1995-1998 - a Történelemtanárok Egylete (TTE) Országos Választmányának tagja
 • 1996 - A Történelmi Társulat Tanári Tagozata Országos Elnöksége, külügyi titkár
 • 1996 -2005 - Az International Society for History Didactics (Történelemdidaktikusok
 • Nemzetközi Társasága), a Társaság által kiadott folyóirat - Information. Mitteilungen. Communications - szerkesztőbizottság tagja
 • 1996 – 2006 az Országos Közoktatási Intézet Érettségi Vizsgaközpont, Kétszintű történelem
 • érettségi-munkacsoport tagja
 • 1998 - 2005 Az International Society for History Didactics (Történelemdidaktikusok
 • Nemzetközi Társasága) 7 tagú elnökségének tagja
 • 1999 - Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának tagja
 • 2003 - Pécsi Akadémiai Bizottság Pedagógia munkabizottság tagja
 • 2005 - Pécsi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti munkabizottság tagja
 • 2005 - Könyv és Nevelés folyóirat szerkesztőbizottság tagja
 • 2010 - Történelemtanítás online folyóirat alapító főszerkesztője
 • 2013 - „Per Aspera ad Astra” egyetem- és művelődéstörténeti periodika alapító főszerkesztője
 • 2014 - Pécsi Akadémiai Bizottság Pedagógia munkabizottság elnöke

Külföldi kutató utak

 

1994, 1999, 2000, 2009:, Braunschweig, Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet

 

PhD képzés, fiatal kutatók tudományos munkájának vezetése

 

A PTE BTK „Oktatás és Társadalom” doktori programjának alapító törzstagja vagyok 2006 óta.

Jelenleg 7 fő doktorandusz hallgatónak vagyok témavezetője.

 

4 doktoranduszom védte meg doktori disszertációját:

Egyéb szakmai tevékenység

A Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai sorozat alapítója (2001)

PTE Egyetemi Levéltár alapításának kezdeményezése (2004)

Tankönyvkutató műhely működtetése, fiatal tankönyvkutatók tehetséggondozása (2006)

PTE Egyetemtörténeti Gyűjtemény és állandó kiállítás létrehozása, működtetése (2010)

Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül a Tudományos és Felsőoktatási Szakkönyvtárak szekció megalapítása, majd 1. elnöke (2011)

Per Aspera ad Astra egyetem és művelődéstörténeti periodika létrehozása, működtetése (2013)

 

Szakmai elismerések

 

2001 - Pécsi Tudományegyetem, Abay Neubauer Gyula díj

2015 - Magyar Érdemrend lovagkeresztje (Polgári tagozat)

 

 

Tudományos és kutatói tevékenység

 

Szakmai publikációs jegyzék

Forrás: Magyar Tudományos Művek Tára – MTMT

Adatlehívás: 2015.10.20.

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

 

Tudományos előadás, hazai és nemzetközi konferenciaszereplés

 

24 konferencia/előadás szereplés, ebből 6 idegen nyelven, külföldön. A külföldön tartott konferencia szereplések között kiemelkedőnek tartom a Történész Világ-Kongresszuson Osloban (2000), a Történelemdidaktikai Társaság Rabatban (2004), illetve Braunschweigban tartott (2009) tartott éves konferenciáján való részvételem. Előadásaim rangos külföldi kiadók által megjelentetett konferencia kötetben is szerepelnek.

 

1996 - Hajdúszoboszló Nemzetközi-regionális konferencia a történelemtanítás korszerű eszközeiről és módszereiről (a Történelemi Társulat Tanári Tagozata szervezésében),

Előadás: Történelemkönyvek Magyarországon a rendszerváltás után

 

1996 - Tutzing /Németország Nemzetközi konferencia a rendszerváltás utáni történelemtanítás helyzetéről (az International Society for History Didactics szervezésében),

Előadás: Der Nationale Grundlehrplan in Ungarn. Neue Perspektiven - neue Aufgaben

 

1997 - Braunschweig/Németország Nemzetközi (orosz-német) tankönyvegyeztető konferencia „Alptraum oder eine neue Gesellschaft?” címmel (a Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung szervezésében)

Előadás: Die Bewertung der letzten 40 Jahre in den ungarischen Geschichtsbüchern

 

1997 - Tutzing/Németország Nemzetközi konferencia a történelmi tudat alakulásáról egy globalizálódó világban (az International Society for History Didactics szervezésében)

 Előadás: Weltgeschichte - Europäische Geschichte - Nationalgeschichte und deren Unterricht in einer sich globalisierenden Welt

 

1998 - Keszthely Nemzetközi konferencia „Az 1848-as forradalmak az európai tankönyvekben” címmel (a Történelemi Társulat Tanári Tagozata szervezésében)

Előadás: 1848 ábrázolása a magyar és német gimnáziumi tankönyvekben

 

1999 – Budapest ELTE és a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata szervezésében Történelemtanárok VII. Országos Információs Konferenciája.

Előadás: Történelemkönyv, korszerű tankönyv

 

2000 – Oslo/Norvégia Történész világkongresszus, Történelemdidaktikai Szekció,

Előadás: Die Raumwahrnehmung in der Zeit der Globalisierung und die Möglichkeiten ihrer Entwicklung im Geschichtsunterricht

 

2000 – Budapest ELTE Tanárképző Főiskolai Kar szervezésében „Tanárképzés és tudomány”

Előadás: Tankönyvelméleti ismeretek a tanárképzésben

 

2001 – Budapest Tankönyv – Minőség – Korszerűség. Az Oktatási Minisztérium és a TANOSZ szervezésében

Előadás: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei

 

2001 – Budapest Történelemtanárok IX. Országos Információs Konferenciája

Előadás: A tankönyvek minőségi paraméterei itthon és külföldön

 

2004 – Rabat/Marokkó Nemzetközi konferencia az interkulturális párbeszéd lehetőségeiről, (az International Society for History Didactics szervezésében) Előadás: Afrika-Bild in ungarischen Geschichts- und Geographiebüchern

 

2005 – Budapest A Tankönyv jelene és jövője. Az Oktatási Minisztérium, és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szervezésében.

Előadás: A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói

 

2005 – Baja Eötvös József Főiskola, a Magyar Tudomány Napja keretében megrendezett tudományos konferencia

Előadás: Komparatív tankönyvanalízis. Az európai integráció története német, osztrák, svájci és magyar történelemtankönyvekben

 

2006 – Pécs Ünnepi Tudományos konferencia az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából.

Előadás és poszterkiállítás: Az 1956-os forradalom a magyar és külföldi történelemtankönyvekben

 

2006 – Pécs „…használd ezt a könyvtárat…a haza tisztességére és oltalmára,

magad és mások hasznára.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban c. konferencia

Előadás: Régi tankönyvek a Pécsi Püspöki Könyvtárban

 

2007 – Pécs Magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20.században. Az MTA-PTE „Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport által szervezett nemzetközi konferencia.

Előadás: Tankönyvek mint a korszellem tükörképei

 

2007 – Pécs Múzeumok a kultúraközvetítés szolgálatában. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar szervezésében nemzetközi konferencia

Előadás: A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeuma. Szándékok és lehetőség

 

2009 – Budapest Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Műhelykonferencia a történelemtanításról

Előadás: A történelem tanításának kérdései a Bologna-képzés tükrében

 

2009 Budapest Az ELTE és a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata szervezésében Történelemtanárok XVII. Országos Információs Konferenciája.

Előadás: Történelemtanítás- online. Egy módszertani portál és folyóirat bemutatása

 

2009 – Braunschweig Az Internationale Society for History Didactic éves konferenciája „History Textbookanalysis: methodological issues. Methodische Fragen der Analyse. L’analyse des manuels d’ histoires: questions méthodologiques” címmel

Előadás: Methoden der Schulbuchforschung zur Längsschnittanalyse

 

2010 – Budapest A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 75. jubileumi konferenciája „Tudás – Befektetés a jövőbe” címmel.

Előadás: Könyvtár - tanulás egy életen át (A tudás értelmezése könyvtári környezetben)

 

2011 – Budapest Az ELTE és a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata szervezésében rendezett konferencia

Előadás: A tankönyvek európai dimenziója

 

2012 – Pécs Iskola a társadalmi térben és időben. III. nemzetközi tudományos konferencia (HuCER)

Előadás:A hazai tankönyvkiadók digitális tananyagkínálatának feltérképezése. Fejlesztési standardok, jövőbeni tendenciák.

 

2014 – Pécs „Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo Könyvtárban című jubileumi konferencia.

Előadás: Pécsi vonatkozású történelemtankönyvek a Pécsi Püspöki Joglyceumban (1865-1922)

 

2014 – Budapest TÁMOP 3.1.2-B projekt Megújuló tankönyv szakmai nemzetközi konferencia

Előadás: A tankönyvfejlesztés lehetőségei és irányai. (nemzetközi és hazai kitekintés)

 

2014 – Debrecen Országos Neveléstudományi Konferencia

Előadás: Hagyományos és új források a neveléstörténet megújításában.

 

Önállóan vezetett kutatások

 

1) A tankönyvek változás vizsgálata, 2006

Megbízó: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fischerné Dárdai Ágnes - Kojanitz László: A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1. szám 56-69.o. (2007)

 

2) Az interaktív táblákhoz készített digitális tananyagok számbavétele, rendszerezése, a fejlesztések jellemző irányainak bemutatása és értékelése, 2009

Megbízó: Oktatási és Kulturális Minisztérium
A kutatás összegző tanulmánya elérhető a minisztérium (NEFMI) honlapján:
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok/elemzes-interaktiv

 

3) Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő, új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök kutatás fejlesztési tevékenység keretében történő elemzése és értékelése. TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001, 2015

Megbízó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Megjelenés: folyamatban

 

Egyéb szakmai projektekben részvétel

 

1) HEFOP-3.1.1-K-2004-08-0001/1.0 szerződés keretein belül 2005-20007 között részvétel a  fejlesztési projektben:

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A kezdet vége, avagy a történelemérettségi vizsga fejlesztésének további lépései, OFI 2008 18 oldal (Kézirat)

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A problémaorientált történelemtanítás és a fejlesztő feladatok, OFI 2008 18 oldal (Kézirat)

 

2) Munkaerőpiaci Alap keretében megvalósuló K+F projekt az OFI keretében, 2008-2009

Projekt célja: A gazdasági és szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a szakiskolában - helyzetelemzés, tanterv- és tankönyvelemzés

A kutatás produktumai:

1. F. Dárdai Ágnes - Kaposi József: A történelem-társadalomismeret tanításának néhány kérdése és a szakiskola tananyagfejlesztés (kézirat 2008. OFI 47 old.)

2. Lektori vélemény a szakiskolai történelem-társadalomismeret (gazdasági-szociális kompetenciák) feladatokról (Kézirat)

 

3) TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás-fejlesztés” (II. szakasz kiemelt projekt 1. alprojekt. 3.téma: Tankönyv- és taneszköz-fejlesztés keretrendszerének kutatás-fejlesztése, szakemberek felkészítése”)

A kutatás produktumai:

A hazai tankönyvelméleti szakirodalom áttekintése 47 o. (Kézirat) Megjelenés folyamatban 

A nemzetközi tankönyvelméleti szakirodalom áttekintése 52 o. (Kézirat) Megjelenés folyamatban

You shall not pass!