Disszertációs fejezetek védés

v, 2020/01/19 - 17:30 -- Márhoffer Nikolett
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt 4. éves Doktorhallgató!

 

Először is szeretném tájékoztatni Önt arról, hogy az elmúlt hetekben a járványügyi veszélyhelyzet miatt hetente többször is részt vettem olyan virtuális vagy telefonos megbeszéléseken, egyeztetéseken, illetve az Egyetemi Doktori Bizottság és a Bölcsészettudományi és Politikatudományi Tudományterületi Tanács soros vagy rendkívüli ülésein, amelyeken az új helyzetbe került doktori képzéseink legfőbb feladatai, megoldásra váró problémái voltak napirenden.

Az elmúlt hétre egyetemi és országos szinten is az derült ki számomra, hogy az érvényben lévő, korábban jelzett határidők (például jelen félévünk ütemezése) nem változnak. (Ha ez később mégis bekövetkezne, azonnal fogom Önt értesíteni.)

Emiatt szeretném megerősíteni az alábbi, a még januárban írt levelemben szereplő, következő információt:

„Képzése végéhez érve, a képzés zárásának első lépése a 240 kredit megszerzése. Ennek feltétele a „Disszertációs fejezetek védése” című kurzus teljesítése.

A „Disszertációs fejezetek védése” című kurzusra történő bejelentkezés feltétele, hogy 2020. április 28-ig az pte.otdi@gmail.com címre, valamint témavezetőjének Ön elektronikus változatban elküldi a doktori disszertációját, amely a majdani, végleges dolgozathoz képest elérte a legalább 80%-os készültségi szintet. Az értekezés formai követelményeit egy külön leírásból ismerheti meg

A disszertáció elkészítéséhez a komplex vizsgával kapcsolatban közreadott segédletet és szerkezeti iránymutatót is ajánlott használni.

Ezt követően a Doktori Iskola Tanácsa kijelöl az Ön számára egy opponenst, aki írásban rövid bírálatot készít a dolgozat jelenlegi állapotáról.”

Az új helyzetre való tekintettel várhatóan változni fog viszont az a mód, ahogyan Önnek be kell majd mutatnia az értekezésének most elkészített részét. (A korábban általam jelzett, júniusi, élőszóban történő, bizottság előtti tézisbemutatás a veszélyhelyzet idején ugyanis várhatóan nem lesz megszervezhető.)

A tézisbemutatással kapcsolatos tudnivalókról akkor tudom majd Önt tájékoztatni, ha további információk állnak majd ehhez rendelkezésemre, ehhez kis türelmét kérem.

 

Pécs, 2020. április 14.

                                                                       Kéri Katalin s.k.

 

                                                                       az OTNDI vezetője

 

 

You shall not pass!