Díjfizetés

h, 2016/11/14 - 12:55 -- Márhoffer Nikolett
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felvételi eljárási díj / fokozatszerzési eljárási díj / doktori szigorlat díja / doktori védés díja / külföldön szerzett tudományos fokozat honosításának díja / habilitációs eljárási díj

 

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

 

A közlemény rovatba feltétlenül írja be: „……  munkaszámra …….. díj” (és annak a nevét, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése)

 

munkaszámok:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

140067

Filozófia Doktori Iskola

140071

Irodalomtudományi Doktori Iskola

140095

Interdiszciplináris Doktori Iskola

 

Újkortörténet Program

140084

Középkortörténet Program

140075

Ókortörténet Program

140081

Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Program

140078

Politikatudomány Program

140091

Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

Alkalmazott Nyelvészeti Program

140105

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Program

140108

Nyelv és Kommunikáció Program

140114

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

140118

Pszichológia Doktori Iskola

140134

PhD oklevél kiállításának díja minden doktori iskolában

300662

 

 

A felvételi, doktori,  habilitációs eljárási díjak összege:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Doktori felvételi eljárás díja: 9000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A doktorjelölti jogviszony időtartama alatt fizetendő díjak 2015. január 1-től:

Fokozatszerzési eljárási díj doktori iskolánként (magyar és idegen nyelvű dolgozat esetén, magyar nyelvű eljárásban): P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

Akik korábban félévi kapcsolattartási díjat fizettek és ezt dokumentumokkal igazolni is tudják, azoknak ezeket az összegeket a doktorjelölti jogviszony alatt fizetendő díjakba a doktori programok/iskolák egyéni elbírálás alapján beszámíthatják.

A fokozatszerzési eljárási díj két részletben fizetendő — az első részlet a bejelentkezés elfogadásakor, a második részlet a szigorlatra jelentkezéskor. Nem szervezhető szigorlat addig, amíg a doktorjelölt a fokozatszerzési eljárási díjjal tartozik.

Fokozatszerzési eljárási díjból csak azok jogosultak - 50 %-os - kedvezményre, akik a hallgatói jogviszonyt követően azonnal doktorjelölti jogviszonyt létesítenek, Fokozatszerzési eljárási díjból más jogcímen mérséklés nem adható. Aki kedvezményben részesült, de a két éves doktorjelölti jogviszonya alatt nem jut el a sikeres szigorlatig és a disszertációja benyújtásáig, és a késlekedés alapos okát (pl. baleset, betegség) hitelt érdemlő módon nem tudja igazolni, annak utólag be kell fizetni a második részletet az eljárási díj teljes összegéhez.

Doktori szigorlat díja: P x 1 (jelenleg 20 000 Ft)

A szigorlat díját legkésőbb a vizsga előtt 10 nappal rendezni, a befizetést igazolni kötelező.

A szigorlat díjából mérséklés nem adható.

A védési díj doktori iskolánként differenciált. (A jelenlegi egységes – a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap hétszerese – díjszabásra vonatkozóan a doktori iskolák a változtatás jogát fenntartják.

A védés díjából mérséklés nem adható.

Védés díja: P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

A védés díja két részletben fizethető — az első részlet a dolgozat opponálásra kiadásakor esedékes, a második részlet a védés dátumának kitűzésekor.

Idegen nyelven folytatott fokozatszerzési eljárásban a doktori iskola/program esetenként szabja meg a díjakat, a következő keretek között:

a)      

fokozatszerzési eljárási díj a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap négyszerese és tizenhatszorosa közötti,

b)     

szigorlati díj a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap egyszerese és hatszorosa közötti,

c)      

védési díj a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap hatszorosa és  negyvenszerese közötti összeg.

 

Oklevél kiállítás díja: P x 0,5 (jelenleg 10 000 Ft)

Az oklevél kiállításának díját legkésőbb a sikeres védést követő 15 napig kell befizetni. Az oklevél kiállításához adatlap (az egyetemi doktori szabályzat 3. sz. melléklete, melyet a kari doktori szabályzat 7. sz. mellékletként átvett) kitöltése kötelező!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási díja: 25 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Habilitációs eljárás díja

Magyar nyelvű eljárás esetén: P x 11 (jelenleg 220 000 Ft)

Idegen nyelvű eljárás esetén: P x 17 (jelenleg 340 000 Ft)

You shall not pass!