Cserti Csapó Tibor

v, 2015/07/05 - 21:53 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 
 
Foglalkozás: egyetemi docens
Születési hely és idő: Kaposvár, 1969. szeptember 3.
Családi állapot: nős
Lakcím: 7761 Kozármisleny, Viola u. 11/3
Telefon: +36-72/503-600 / 4373, 4942 (PTE BTK)
+36-30/4446688
 
 
 
Szakképzettség
 
- biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevél - 1994, JPTE, Pécs
- földrajz szakos középiskolai tanári oklevél - 1994, JPTE, Pécs
- turizmus menedzseri oklevél - 1994, KTI, Budapest
 
Tanulmányok
 
1983-1987 - Karikás Frigyes Gimnázium, Fonyód
1988-1992 - JPTE TK, Pécs, biológia-földrajz tanári szak
1992-1994 - JPTE TTK, Pécs, földrajz tanári - idegenforgalmi menedzseri szak
1994-1999 - JPTE TTK, Pécs, Regionális Társadalomföldrajzi Tanszék, Ph.D.
 
Munkahelyek
 
2009-től: PTE NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – egyetemi docens, tanszékvez. h.
 
2004-2009: PTE NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – egyetemi adjunktus, tanszékvez. h.
 
2003-2004: PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs – egyetemi adjunktus, tanszékvez. h.
 
2000-2003: PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs – egyetemi tanársegéd
 
1998- 2000: JPTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Romológia Szeminárium, Pécs – óraadó
 
1998- 2002: Pellérdi ÁMK Általános Iskolája, Pellérd – biológia-földrajz tanár
 
1994-1999: JPTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Pécs - PhD. ösztöndíjas
 
1994-1996: Gandhi Alapítványi Gimnázium és Kollégium, Pécs - tanár
 
Tudományos fokozat: Ph.D. társadalomföldrajz
 
Nyelvtudás
 
angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga
orosz alapfokú lektorátusi nyelvvizsga
eszperantó középfokú C típusú állami nyelvvizsga
német (alapszint)
 
Oktatási tevékenység
 
- 1994-1996 - Gandhi Alapítványi Gimnázium és Kollégium, Pécs: földrajz
- 1995/96. - JPTE TTK Regionális Földrajz Tanszék: Statisztika szeminárium, Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza szeminárium
- 1997/98-től- JPTE BTK Romológia Szeminárium, 2000/2001 – től – PTE BTK Romológia Tanszék: Társadalomföldrajz ea., Kisebbségi jogok szeminárium, Cigányság a mai társadalmi térben ea, Kisebbségvédelem és a cigányság szeminárium, Cigány politikai és civil szervezetek Baranya megyében terepmunka, Cigány felzárkóztatás és tehetséggondozás – cigány oktatási projektek I. ea., Cigány felzárkóztatás és tehetséggondozás – cigány oktatási projektek II. ea, Település és városszociológia ea., Demográfia ea., Szociológiai alapismeretek ea., Általános szociológia ea., Bevezetés a demográfiába ea., A cigány népességgel kapcsolatos demográfiai ismeretek ea., Cigányok Európában ea., Szakdolgozati szeminárium, Alkalmazott demográfiai ismeretek a cigány népesség kutatásában szem., A pályakezdő cigány fiatalok munkaerőpiaci helyzete kutatószem., Területi-társadalmi ismeretek szem.
- 1998-2002 – Pellérdi ÁMK Általános Iskolája, Pellérd: földrajz, biológia
 
Doktori iskolákban
 
- Kisebbségek-regionalitás ea.– PTE Politológia Doktori Iskola,  2006/2007.I. szem.
- Kutatási gyakorlat I. (PENP100501) – PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola ,  2006/2007. II. szem.
- Területi szociológiai vizsgálatok a cigány/roma népesség vonatkozásában ea. (PENP120101) – PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola , 2006/2007. II. szem.
- Iskola és társadalmi egyenlőtlenségek I.  ea. (PENP130101) – PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola , 2006/2007. II. szem.
- Bevezetés a nevelésszociológiába (PENP0902)– PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, 2007/2008. I. szem.
- Cigány társadalom - cigány kultúra 3 (DOKT cigtárcigkul3) - PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, 2008/2009. II. szem.
 
Konferencia szervezés
 
-PhD. konferencia szervezése 1996. nov. 28-29.
-Romológia a felsőoktatásban és a kutatásban c. konferencia, PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2001. február 16-17.
-Friss kutatások a romológia körében c. konferencia, PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2002. november 15.
-Romológia szakos tanárképzés c. konferencia, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2005. december 8-9.
-„Iskola a társadalmi térben és időben III.” HuCER 2012 – nemzetközi tudományos konferencia. PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 2012. május 22-23. titkár
 
Szerkesztői tevékenység
 
- Gypsy Studies – Cigány tanulmányok (sorozatszerk.) PTE BTK Romológia Szeminárium, Pécs – megjelent kötetek sz. : 29
- Gypsy Studies 2.  Cserti Csapó Tibor: A nemzetközi és hazai kisebbségvédelemről – A nemzetközi kisebbségvédelem fontosabb lépései, A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása Magyarországon az 1993. évi LXXVII. törvény alapján. (szerk.) PTE BTK Romológia Szeminárium, Pécs, 2000.
-Gypsy Studies 3. Forray R. Katalin: A kisebbségi oktatáspolitikáról - A cigányság iskolázására irányuló oktatáspolitika lehetőségei és tendenciái, A cigány kisebbségi oktatás ellentmondásai. PTE BTK Romológia Szeminárium, Pécs, 2000.
-Gypsy Studies 4. A pályakezdő cigány / roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei és a munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon - Az országos foglalkoztatási közalapítvány által támogatott kutatás anyaga. PTE BTK Romológia Szeminárium, Pécs, 2000.
- Romológia - Ciganológia. (szerk,: Forray R. Katalin) ISBN 963 9310 02 6, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000. (a szerk. munkatársa)
-Gypsy Studies 6. Cigány Nyelvek Nemzetközi Szemináriuma – Konferenciakötet. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2001.
-Gypsy Studies 7. Apró Antal Zoltán: Szegregáció – Munkaerőpiac – Foglalkoztatási esélyegyenlőség. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2002.
-Gypsy Studies 9. Nagy Pál: Cigányperek Magyarországon – II. rész, 1715 – 1758. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2002.
-Gypsy Studies 10. Friss kutatások a romológia körében – Konferenciakötet. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2002.
-WHS-Gypsy Studies Student 3.  Baranya megyei roma stratégia. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2002.
-Gypsy Studies 12. Beck Zoltán: A lehetséges cigány irodalom. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2003.
-Gypsy Studies 15. Nagy Pál: „FÁRAÓ NÉPE” A magyarországi cigányok korai története. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2004.
-Gypsy Studies 16. Arató Ferenc – Varga Aranka: A koperatív hálózat működése. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2005.
-Gypsy Studies 17. Máté Mihály: Tematikus bibliográfiák 2. – Cigány foglalkozások, cigány mesterségek. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs 2005.
-Lakatos Szilvia: Igei táblázatok a lovári nyelv tanulásához. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs 2005.
-Gypsy Studies 20. A cigány / roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei és a munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a dél-dunántúlon. Az országos foglalkoztatási közalapítvány által támogatott kutatás anyaga. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2008.
-Gypsy Studies 22. „Tízéves a romológia” a PTE BTK Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék konferenciája. Konferenciakötet. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. Pécs, 2008.
-Gypsy Studies 27. „Fontos pont a Hegyhát ifjúsági életében!” Projektkötet, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Sásd Város Önkormányzata, Pécs, 2012. Isbn: 978-963-642-452-7
-Gypsy Studies 28. Romológia „akkor és most” – romológusok első szakmai konferenciája – konferenciakötet. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.Pécs, 2012.
-Gypsy Studies 29. Education and Research of Roma in the Countries of Central and Eastern Europe. University of Pécs, Faculty of Humanities Department of Gypsy Studies – Education and Society Doctoral School of Education, Pécs, 2013.
-Főszerkesztő, rovatvezető, Romológia folyóirat, issn 2064-1257, http://nevtud.btk.pte.hu/menu/103/21
 
Lektori tevékenység
 
-WHS Gypsy Studies Student 4. Molnár Júlia: Cigány kisebbségi műsorok az elektronikus médiában. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2003.
-Gypsy Studies 17. Máté mihály: Tematikus bibliográfiák 2. – Cigány foglalkozások, cigány mesterségek. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs 2005.
 
Pályázatok, kutatásszervezés
 
-Az általános iskolák és a helyi kisebbségi önkormányzatok szerepe a cigány tanulók iskolai eredményeinek előmozdításában - Somogy megyében. Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázata, Budapest, 1996. - kutatásszervezés
-A dombóvári kistérség cigány lakosságának helyzete – kutatásszervezés, 1998. JPTE BTK Romológia Szeminárium, Pécs
-A pályakezdő cigány/roma fiatalok  munkaerőpiaci  esélyei és a  munkanélkülieket  segítő  nonprofit  szervezetek  szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon – kutatásszervezés, OFA, 1999. JPTE BTK Romológia Szeminárium, Pécs
- HU 990401312-21-32 sz. Phare projekt: projekt koordinátor
- A cigány felzárkóztató programokat működtető intézmények, cigány kisebbségi önkormányzatok és a cigány népesség területi-társadalmi struktúrája a Dél-Dunántúlon (résztvevő) OTKA 032993, 2001-2003.
- A Dél-Dunántúl cigány népességének migrációs mobilitása és annak változásai – Kari normatív kutatási pályázat 2004.
- Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában (résztvevő) OTKA T047335, 2004-2006.
- HEFOP-3.3.1-P.-2004. szeptember 01.34/1.0 jelű pályázat keretében támogatott Alapismeretek a romológia asszisztensképzéshez című tananyagfejlesztés koordinátora
- A pályakezdő cigány/roma fiatalok  munkaerőpiaci  esélyei és a  munkanélkülieket  segítő  nonprofit  szervezetek  szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon – kutatásszervezés, OFA 2006.
- OKM kis létszámú szakok indításának és fenntartásának ellátására vonatkozó támogatás, Szakmai koordinátor, 2007.
- Roma kisebbségi nevelést, oktatást segítő kutatások 2006. évi támogatására - Pályázati program megnevezése: Romani és/vagy beás nyelvet oktató cigány kisebbségi oktatási/nevelési programokat működtető intézmények, kisebbségi szervezetek hatékonyság vizsgálata. Szakmai koordinátor, 2007.
- Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány "Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban": Civil szervezetek szerepe a Dél-dunántúli cigány lakosság társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének növelésében, 2009.
- kutatásvezető, WE: Wor(l)ds which exclude – Kirekesztő szavak. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE FUNDAMENTAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP, JUST/2011-2012/FRC/AG
 
Terepgyakorlat szervezés
 
-1998. május 18. – Cigány népesség a Zselicben – szakmai terepgyakorlat
-2005. április – Terepmunka a Völgységben
 
Külföldi utak
 
- 1995. május - TEMPUS ösztöndíj - Karlsruhe, Németország
 
- 1996. május - TEMPUS ösztöndíj - Cheltenham, Nagy-Britannia
 
Tagság, tisztségek
 
Tanszéki funkciók, elvégzett feladatok
PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, tanszékvezető helyettes 2003 –
OTDK felelős
levelező képzések szervezési felelőse,
tanszéki honlap felelőse
beiskolázási, felvételi stratégia tanszéki koordinátora
 
Intézeti funkciók, elvégzett feladatok
PTE BTK NTI Intézeti Tanács tag 2004 –
Kari funkciók, elvégzett feladatok
PTE BTK Oktatáskutató és Fejlesztő Központ, alapító tag, tanács tag 2008-
PTE BTK Képzési Bizottság, tag 2004 –2008.
PTE BTK Képzési Bizottság megbízott elnök 2005.
Egyetemi funkciók, elvégzett feladatok
PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, Doktori Tanács tag 2006 –
PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola – témavezető (3 hallgató), oktató,
PTE Innovációs Bizottság – tag 2009-
 
Intézményen kívüli szakmai kapcsolatok, funkciók, feladatok, eredmények
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Kisebbségkutatási Központ – együttműködő 2009-
Cigány népismeret emelt szintű érettségi vizsga – javító, bizottsági tag – OKÉV
Napsütés Alapítvány – kuratóriumi tag 2009-ig
 
 

Pécs, 2013. szeptember 27.

You shall not pass!