2012

h, 2015/07/27 - 17:00 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Név Disszertáció címe Témavezető

Köves Gabriella

 Alapozó szintű matematika-tankönyvek vizsgálata a kezdetektől napjainkig

 tézisek (magyarangol)

Dr. Fischerné Prof. Dr. Dárdai Ágnes

Szabóné Kármán Judit

 A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota

 tézisek (magyarangol)

Prof. Dr. Forray R. Katalin DSc

Lakatos Szilvia

 A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon

 tézisek (magyarangol)

Prof. Dr. Forray R. Katalin DSc

Szűcs Norbert

 Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegregációs programok sikerkritériumai

 tézisek (magyarangol)

Dr. Cserti Csapó Tibor habil.

Arató Ferenc

 A kooperatív tanulásszervezés egy lehetséges paradigmatikus modellje

 tézisek (magyar, angol)

Prof. Dr. Forray R. Katalin DSc

Szabóné Mojzes Angelika

 Expanziós folyamatok a felsőoktatásban

 tézisek (magyarnémet)

Prof. Emeritus Barakonyi Károly DSc

Laki Tamásné

 A hálózatelmélet kiterjesztésének lehetőségei. Katolikus családos közösség példája

 tézisek (magyarnémet)

Prof. Dr. Meleg Csilla

Petőné Csima Melinda

 Az egészségmagatartás és a koherencia-érzet szerepe az életminőség formálásában

 tézisek (magyar, angol)

Prof. Dr. Meleg Csilla

You shall not pass!