OTNDI

Neveléstörténeti konferencia - A neveléstudományi kutatások újabb történeti eredményei

Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága és a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola közös rendezvénye:

 

A neveléstudományi kutatások újabb történeti eredményei

Neveléstörténeti konferencia

 

 ABSZTRAKTKÖTET

 

 Program 

Tudományos programbizottság:

Németh András, Pukánszky Béla, Ambrusné Kéri Katalin

 

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Ifjúság útja 6. B épület, 129-es terem

 

Időpont: 2015. október 8-9.

Október 8. - B/129

MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsági előadások

 

9:30 – 10:00

Regisztráció

10:00 – 10:15

Ambrusné Kéri Katalin

Köszöntő

10:15 – 10:30

Németh András

Megnyitó

10:30 – 10:50

Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva

"A pedagógiai elit átalakulása a negyvenes évek közepétől az ötvenes évek végéig".

(kutatási problémák, módszerek, eredmények)

10:50 – 11:10

Nagy Péter Tibor

A felsőoktatás-történet és elitkutatás.

11:10 – 11:30

Németh András

A hazai életreform és reformpedagógiai kutatások újabb eredményei.

11:30-11:40

VITA

11:40 – 11:50

SZÜNET

11:50-12:10

Pornói Imre

A tanítóság patronázs munkája az 1910-es évek Magyarországán.

12:10 – 12:30

Kelemen Elemér

70 éves az általános iskola – Oktatástörténeti széljegyzetek.

12:30 – 12:50

Pukánszky Béla

Neveléstörténet, gyógypedagógia-történet, fogyatékosság-történet. Új kutatási témák és módszerek.

12:50 – 13:00

VITA

13:00 – 14:00

EBÉD

14:00 – 14:20

Sáska Géza

Átjárás a tudományosan szervezett szocialista társadalom első évtizedeiben az oktatáspolitikából a neveléstudományba.

14:20 – 14:40

Garai Imre – Németh András

„Egy szál magam vagyok. Csak az igazság áll mögöttem.” Adalékok egy tanítói életút elemzéséhez.

14:40 – 15:00

Vincze Beatrix

Felülnézetben a 20. század: történelem és emlékezet. Középiskolai tanárok életpályája visszaemlékezéseik tükrében.

 

15:00 – 15:10

VITA

15:10 – 15:20

SZÜNET

15:20– 15:35

Takács Zsuzsanna Mária

Orvos-tanárok pedagógiai szerepe.

15:35– 15:50

Balog Beáta

Tanítónők életútelemzése az 1959–1989-es időszakban.

15:50 – 16:05

Szabó Zoltán András

Középiskolai reformkoncepciók a Tanácsköztársaság bukását követő években

(1919–1924).

16:05 – 16:20

Szente Dorina

Iskolai rituálék és nevelési jelentőségük.

16:20 – 16:35

Támba Renátó

Gyermekkor a vásznakon: gyermekábrázolás az alföldi festészetben.

16:35 – 16:50

Vörös Katalin

Az iparoktatás külföldön. Kísérlet az állami (szak)oktatás-politika árnyalására a dualizmus korszakában.

16:50 – 17:00

VITA

 

 2015. október 9. – B/129

9:00 – 11:00

 

Kutatás közben

című műhelyfoglalkozás doktorhallgatók számára

 

Műhelyvezető: Fischerné Dárdai Ágnes

rovat: 

Órarend tervezet - 2015/2016. tanév őszi félév

 2015/2016. tanév őszi félév

 órarend tervezetek

 (az órarend folyamatos frissítés alatt)

 A 2015/2016. tanév őszi félévének tervezett órarendjei

 

 (az órarend folyamatos frissítés alatt)

 

I. évfolyam

 

II. évfolyam

 

III. évfolyam

 

ETR kurzusfelvétel folyamata - útmutató

 

ETR vizsgárajelentkezés folyamata - útmutató

 

 Szemeszter ütemezése   - fontosabb dátumok
Kurzusfelvétel időszaka: 2015. augusztus 11. - október 1.
Szorgalmi időszak kezdete: 2015. szeptember 1.
Halasztási és költségtérítés-mérséklési kérelmének
leadása a Doktori Irodában:
2015. szeptember 11-ig 
Őszi szünet: 2015. október 26-30.
Vizsgameghirdetés a doktori iskolák/programok részéről: 2015. november 16.
Vizsgára jeletkezés: 2015. december 1-től
Szorgalmi időszak vége: 2015. december 12.
Vizsgaidőszak kezdete: 2015. december 14.
Vizsgaidőszak vége: 2016. január 22.
Vizsgajegyek rögzítése az ETR-ben: 2016. január 25.
Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a tanszékeken: 2016. január 30.

 

Költségtérítés befizetésének határideje:
 • I. részlet (40%): 2015. augusztus 6.
 • II. részlet (30%): 2015. október 15.
 • III. részlet (30%): 2015. november 15.
rovat: 

Pótfelvételi - 2015/2016-os tanév

Az "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola pótfelvételt hirdet

 

(2015/2016-os tanév)

A pótfelvételi időpontja: 2015. július 23. 10:00-12:00

 

A Doktori Iskola pótfelvételi eljárásáról az alábbi dokumentum ad részletes tájékoztatást:

Felvételi tájékoztató

Kötelezően kitöltendő jelentkezési lap:

Jelentkezési űrlap

Kötelezően kitöltendő online jelentkezési lap:

Felvételi űrlap 2015/2016

A kutatási tervvel kapcsolatos követelményeket a lentebb található dokumentum tartalmazza:

Kutatási terv vázlata

A pótfelvételihez szükséges dokumentumokat 2015. július 17-ig kérjük postára adni a doktori iskola címére: "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. "Felvételi" jelzéssel!

A jelentkezési díj átutalással rendezhető a 10024003 - 00282716 - 00000000számlaszámon, amennyiben a közlemény rovatban feltüntetik a következő PST számot (témaszámot): 140118, valamint a befizetésről szóló igazolást csatolják az anyagukhoz. Amennyiben a PST számot (témaszámot) nem tüntetik fel, a befizetést nem tudjuk elfogadni!

Csak hiánytalan pályázatokat fogadunk el! 

A felvételivel kapcsolatos további kérdéseiket a pte.otdi@gmail.com címre küldhetik.

rovat: 

Doktori iskolánk hallgatói az isztambuli ISCHE nemzetközi konferencián

Az International Standing Conference for the History of Education című konferenciát 1978 óta szervezik meg az oktatástörténtet hallgató diákok, oktatók és kutatók számára, minden évben más-más ország városában. Az oktatástörténet területén Európában az egyik, ha nem a legnívósabb oktatástörténeti konferencia, amelyre a PTE BTK “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin hívta fel figyelmünket. 

Doktori iskolánk - a tavalyi évhez hasonlóan - az országból a legtöbb neveléstudományi doktorandusz hallgatóval képviselte magát az idei 37. ISCHE konferencián.

A 2015-ös nemzetözi tudományos konferenciának az Isztambuli Egyetem (Törökország, Isztambul) adott otthont a "Kultúra és Oktatás" jegyében június 24-27-e között

A csoportos rövid tanulmányút során a doktoranduszok célja volt hallgatókként tapasztalatot és tudást szerezni azzal kapcsolatban, hogy nemzetközi szintéren a tudományterület szakemberei milyen kutatási témákkal foglalkoznak, mik a határon túl ívelő trendek.  
Továbbá szakirodalmat gyűjtöttek disszertációikhoz, bővebb ismeretekkel gazdagodtak és sikeresen ápolták, építették a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait is.

Doktori iskolánk összesen tizenegy fővel képviseltette magát az isztambuli ISCHE konferencián, melyből öt főnek lehetősége nyílt előadóként is szerepelni.

A konferencián részt vett doktorandusz hallgatók:

 • Bencze Szabina
 • Dina Miletta
 • Hegedüs András
 • Jenák Ildikó
 • dr. Suhajda Csilla Judit
 • Szabad Erzsébet Klaudia

Előadók:

 • Galántai László
 • Hüber Gabriella Margit
 • Kovács Júlia
 • Márhoffer Nikolett
 • Szalacsi Alexandra

 

A konferencia programja elérhető itt.

Az előadók absztraktjai itt olvashatóak.

rovat: 

2014/2015 tanév tavaszi félévének ütemterve

Rendszeres kari feladatok félévi ütemterve a doktori képzésekben - 2014/2015. tanév tavaszi szemeszter.

BEJELENTKEZÉS nappali tagozatos ösztöndíjas doktoranduszoknak

január 19-31.

BEJELENTKEZÉS levelező, költségtérítésesdoktoranduszoknak

január 19-február 25.

KURZUSFELVÉTEL ETR-en keresztül doktoranduszok számára

január 19-február 25.

Szorgalmi időszak kezdete doktoranduszoknak

február 6.

A költségtérítés első 50%-ának befizetési határideje

doktoranduszok számára

február 6.

Doktoranduszok halasztási és költségtérítés-mérséklési kérelmének
leadása a Doktori Irodában

február 6-ig

Költségtérítés második 50%-ának befizetése doktoranduszok részéről

március 31

Tavaszi tanítási szünet (doktori képzésben is)

április 7-10.

Vizsgameghirdetés ETR-ben doktoranduszok számára

április 25-től

VIZSGÁRA JELENTKEZÉS ETR-en keresztül doktoranduszok részéről

május 4-től

Vizsgaidőszak kezdete

május 11.

Vizsgaidőszak vége doktoranduszoknak

június 30.

Vizsgajegyekkel szembeni kifogások jelzése a Tanszékeken

június 30.
rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - OTNDI csatornájára
You shall not pass!