Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Egyéb

CEEPUS Freemover pályázat

CEEPUS Freemover egyéni oktatói és hallgatói mobilitási pályázatok a 2015/2016-os tanév tavaszi félévére

A freemover pályázattípusban a CEEPUS tagországok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS tagországok bármely felsőoktatási intézményéhez, a tavaszi félévre.

CEEPUS tagországok:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

 

Ösztöndíjtípusok:
Hallgatói mobilitás (Student mobility)

– teljes szemeszter vagy trimeszter áthallgatása a fogadó intézményben

– 3–5 hónap

– a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is

– Learning Agreement megkötése ajánlott

 

Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)

– Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók

– 1–2 hónap

– szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, kettős témavezetés, labormunka

 

Oktatói mobilitás (Teacher mobility)

– kinntartózkodás minimum időtartama 5 munkanap (technikailag 1 hónap) mely idő alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező

– kötelezően oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet

 

A pályázat benyújtásának határideje

A Freemover pályázatokat legkésőbb 2015. november 30-ig lehet feltölteni a www.ceepus.info központi pályázati felületen.  A jelentkezés kizárólag online zajlik. 

 

INFORMÁCIÓ

hallgatóknak

http://tpf.hu/palyazatok/116/hallgatok-mobilitasa

 

oktatóknak

http://tpf.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa

 

gyakori kérdések a Freemover pályázattípussal kapcsolatban

http://www.tka.hu/palyazatok/605/gyakori-kerdesek

Figyelem! Az Europe Direct iroda csupán a pályázat legfontosabb elemeit kommunikálja, a teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró szervezet honlapját!

 
-----------------------------------------------------------------------------------
Europe Direct Információs Hálózat | Europe Direct Information Network
Baranya Megyei Európai Információs Pont | Info Point Europe of Baranya County

KERNER Barbara
EIP-vezető | Head of Office

H–7621 Pécs, Apáca utca 2/1
Tel.: +36 72 520 553 | Fax: +36 72 520 552
Mobile: +36 30 520 2344
E-mail: bmeip@dravanet.hu | web: www.bmeip.hu | web 2.0: www.facebook.com/bmeip

 

Skype: kbrabra | Web 2.0: Facebook & LinkedIn  

rovat: 

Meghívó - A pedagógiai progresszió a diktatúra fogságában - a diktatúra a pedagógiai progresszió fogságában (szocializmuskritika)

MEGHÍVÓ

PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi  Doktori Iskola

A pedagógiai progresszió a diktatúra fogságában - a diktatúra a pedagógiai progresszió fogságában  (szocializmuskritika)

Előadó:
Dr. Trencsényi László
az ELTE címzetes egyetemi tanára, a Magyar
Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke

Helyszín:
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Ifjúság útja
6.
B épület, 129-es terem

Időpont:
2015. október 21., 9:00-10:30

rovat: 

PTE DOK pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Alulírott dr. Cseporán Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke, a PTE DOK Küldöttgyűlésének 57/2015. (X. 06.) sz. határozata alapján a következő pályázati felhívást teszem közzé!

A PTE DOK által kiírt Egységes Pályázati Rendszer célja a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) doktoranduszait két pályázati ciklusban (őszi, tavaszi), három tevékenységi területen támogatni.

E három támogatási terület:

 • hazai és nemzetközi konferencia-részvétel,
 • egyéb szakmai tevékenység, valamint
 • konferenciák, workshopok, kerekasztal beszélgetések szervezése.

A rangsorok pályázati témánként kerülnek felállításra.

A pályázat beadásának feltételei:
A pályázatra beadhatja jelentkezését, akinek az Egyetemmel aktív doktorandusz hallgatói jogviszonya áll fenn, amennyiben
a) az Egyetem és a pályázó közötti aktív doktorandusz hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíj ideje alatt is fennáll;
b) vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén, a pályázatának megvalósulását követően a PTE DOK számára írásos formában, saját kézjegyével ellátott beszámolót készít a jelen szabályzat 2. számú mellékletében foglalt szempontok alapján;
c) vállalja, hogy a pályázat összegét csakis a pályázatában megnevezett tevékenységre használja fel.

Minden pályázó egy pályázati időszakban, egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázatok elbírálása:
A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja.

A PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottság által felállított rangsorról és a támogatási összegről a PTE DOK Küldöttgyűlése szavazás útján dönt.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

1. A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között a doktori tanulmányok során megvalósult aktív tudományos tevékenység. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás benyújtása óta eltelt időszakból nyújthatók be.
2. A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között a doktori tanulmányok során megvalósult közéleti tevékenység. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás benyújtása óta eltelt időszakból nyújthatók be.
3. Leadott pályázat szakmai és költségtervi relevanciája, valamint megalapozottsága, tervezettsége.

A fentiekre vonatkozó részleteket a PTE DOK Pályázati Szabályzatának mellékletei tartalmazzák.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 22. 12:00

A pályázatot kérjük postai úton elküldeni az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal – PTE Doktorandusz Önkormányzat
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. (006-os iroda)

A borítékon szerepelnie kell a „PTE DOK Hallgatói Pályázat 2015. ősz" megnevezésnek.

A pályázat részletes kiírása (a PTE DOK Pályázati Szabályzata, valamint a letölthető űrlapok) megtalálható a PTE DOK honlapján: http://www.phdpecs.hu//hirek/egyseges-palyazati-rendszer

Kérdés esetén forduljon bizalommal a PTE DOK munkatársaihoz a ptedok@pte.hu e-mail címen!

Kelt: Pécs, 2015. október 7.

dr. Cseporán Zsolt s.k.
elnök
PTE Doktorandusz Önkormányzat

 

Forrás: http://www.phdpecs.hu/hirek/egyseges-palyazati-rendszer

rovat: 

Meghívó - a „Pedagógusjelöltek Szakkollégiuma” alapító ülésére

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk 2015. október 19-én 16 órára

a Pécsi Tudományegyetem oktatói és diákjai által szervezett

„Pedagógusjelöltek Szakkollégiuma” ALAPÍTÓ ÜLÉSÉRE.

A rendezvény helyszíne: PAULUS Étterem – emeleti terem (Pécs, Ifjúság útja 4.)

 

Jelentkezési határidő: 2015. október 10.

pedszakkoli@gmail.com

 

Felhívás

Meghívó

 

16.00 - 16.10 – Köszöntő - Prof. Dr. Kéri Katalin, a Neveléstudományi Intézet igazgatója

16.10 - 16.20 – A szakkollégiummal kapcsolatos eddigi tervek rövid bemutatása –  Dr. Varga Aranka, egyetemi adjunktus

16.20 – 16.30 – A résztvevők szándéknyilatkozata az alapítási szándékról

16.30 – 17.00 – Az alapító okirat és az SZMSZ közös áttekintése, kiegészítése és elfogadása, névválasztás

17.00 – 17.30 – Szakkollégiumi szervezet felállítása

17.30 – 18.00 – Közös tervek és teendők pontosítása

 

Egyéb információk: Üdvözlettel:
Vezdén Katalin 
PhD. hallgató    
 Prof. Dr. Kéri Katalin  
PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola      Neveléstudományi Intézet

batkamanu@gmail.com
30/446-7812    

 

 

 

rovat: 

Neveléstörténeti konferencia - A neveléstudományi kutatások újabb történeti eredményei

Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága és a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola közös rendezvénye:

 

A neveléstudományi kutatások újabb történeti eredményei

Neveléstörténeti konferencia

 

 ABSZTRAKTKÖTET

 

 Program 

Tudományos programbizottság:

Németh András, Pukánszky Béla, Ambrusné Kéri Katalin

 

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Ifjúság útja 6. B épület, 129-es terem

 

Időpont: 2015. október 8-9.

Október 8. - B/129

MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsági előadások

 

9:30 – 10:00

Regisztráció

10:00 – 10:15

Ambrusné Kéri Katalin

Köszöntő

10:15 – 10:30

Németh András

Megnyitó

10:30 – 10:50

Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva

"A pedagógiai elit átalakulása a negyvenes évek közepétől az ötvenes évek végéig".

(kutatási problémák, módszerek, eredmények)

10:50 – 11:10

Nagy Péter Tibor

A felsőoktatás-történet és elitkutatás.

11:10 – 11:30

Németh András

A hazai életreform és reformpedagógiai kutatások újabb eredményei.

11:30-11:40

VITA

11:40 – 11:50

SZÜNET

11:50-12:10

Pornói Imre

A tanítóság patronázs munkája az 1910-es évek Magyarországán.

12:10 – 12:30

Kelemen Elemér

70 éves az általános iskola – Oktatástörténeti széljegyzetek.

12:30 – 12:50

Pukánszky Béla

Neveléstörténet, gyógypedagógia-történet, fogyatékosság-történet. Új kutatási témák és módszerek.

12:50 – 13:00

VITA

13:00 – 14:00

EBÉD

14:00 – 14:20

Sáska Géza

Átjárás a tudományosan szervezett szocialista társadalom első évtizedeiben az oktatáspolitikából a neveléstudományba.

14:20 – 14:40

Garai Imre – Németh András

„Egy szál magam vagyok. Csak az igazság áll mögöttem.” Adalékok egy tanítói életút elemzéséhez.

14:40 – 15:00

Vincze Beatrix

Felülnézetben a 20. század: történelem és emlékezet. Középiskolai tanárok életpályája visszaemlékezéseik tükrében.

 

15:00 – 15:10

VITA

15:10 – 15:20

SZÜNET

15:20– 15:35

Takács Zsuzsanna Mária

Orvos-tanárok pedagógiai szerepe.

15:35– 15:50

Balog Beáta

Tanítónők életútelemzése az 1959–1989-es időszakban.

15:50 – 16:05

Szabó Zoltán András

Középiskolai reformkoncepciók a Tanácsköztársaság bukását követő években

(1919–1924).

16:05 – 16:20

Szente Dorina

Iskolai rituálék és nevelési jelentőségük.

16:20 – 16:35

Támba Renátó

Gyermekkor a vásznakon: gyermekábrázolás az alföldi festészetben.

16:35 – 16:50

Vörös Katalin

Az iparoktatás külföldön. Kísérlet az állami (szak)oktatás-politika árnyalására a dualizmus korszakában.

16:50 – 17:00

VITA

 

 2015. október 9. – B/129

9:00 – 11:00

 

Kutatás közben

című műhelyfoglalkozás doktorhallgatók számára

 

Műhelyvezető: Fischerné Dárdai Ágnes

rovat: 

Órarend tervezet - 2015/2016. tanév őszi félév

 2015/2016. tanév őszi félév

 órarend tervezetek

 (az órarend folyamatos frissítés alatt)

 A 2015/2016. tanév őszi félévének tervezett órarendjei

 

 (az órarend folyamatos frissítés alatt)

 

I. évfolyam

 

II. évfolyam

 

III. évfolyam

 

ETR kurzusfelvétel folyamata - útmutató

 

ETR vizsgárajelentkezés folyamata - útmutató

 

 Szemeszter ütemezése   - fontosabb dátumok
Kurzusfelvétel időszaka: 2015. augusztus 11. - október 1.
Szorgalmi időszak kezdete: 2015. szeptember 1.
Halasztási és költségtérítés-mérséklési kérelmének
leadása a Doktori Irodában:
2015. szeptember 11-ig 
Őszi szünet: 2015. október 26-30.
Vizsgameghirdetés a doktori iskolák/programok részéről: 2015. november 16.
Vizsgára jeletkezés: 2015. december 1-től
Szorgalmi időszak vége: 2015. december 12.
Vizsgaidőszak kezdete: 2015. december 14.
Vizsgaidőszak vége: 2016. január 22.
Vizsgajegyek rögzítése az ETR-ben: 2016. január 25.
Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a tanszékeken: 2016. január 30.

 

Költségtérítés befizetésének határideje:
 • I. részlet (40%): 2015. augusztus 6.
 • II. részlet (30%): 2015. október 15.
 • III. részlet (30%): 2015. november 15.
rovat: 

Pótfelvételi - 2015/2016-os tanév

Az "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola pótfelvételt hirdet

 

(2015/2016-os tanév)

A pótfelvételi időpontja: 2015. július 23. 10:00-12:00

 

A Doktori Iskola pótfelvételi eljárásáról az alábbi dokumentum ad részletes tájékoztatást:

Felvételi tájékoztató

Kötelezően kitöltendő jelentkezési lap:

Jelentkezési űrlap

Kötelezően kitöltendő online jelentkezési lap:

Felvételi űrlap 2015/2016

A kutatási tervvel kapcsolatos követelményeket a lentebb található dokumentum tartalmazza:

Kutatási terv vázlata

A pótfelvételihez szükséges dokumentumokat 2015. július 17-ig kérjük postára adni a doktori iskola címére: "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. "Felvételi" jelzéssel!

A jelentkezési díj átutalással rendezhető a 10024003 - 00282716 - 00000000számlaszámon, amennyiben a közlemény rovatban feltüntetik a következő PST számot (témaszámot): 140118, valamint a befizetésről szóló igazolást csatolják az anyagukhoz. Amennyiben a PST számot (témaszámot) nem tüntetik fel, a befizetést nem tudjuk elfogadni!

Csak hiánytalan pályázatokat fogadunk el! 

A felvételivel kapcsolatos további kérdéseiket a pte.otdi@gmail.com címre küldhetik.

rovat: 

Díszpolgári címben részesült Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin

Minden bizonnyal élete legfontosabb kitüntetését kapta meg Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, a doktori iskolánk vezetője, aki szülőfaluja Nagyvenyim Díszpolgára lett 2015. augusztus 1-én.

Szívből gratulálunk Neki!

További információ itt.

rovat: 

Doktori iskolánk hallgatói az isztambuli ISCHE nemzetközi konferencián

Az International Standing Conference for the History of Education című konferenciát 1978 óta szervezik meg az oktatástörténtet hallgató diákok, oktatók és kutatók számára, minden évben más-más ország városában. Az oktatástörténet területén Európában az egyik, ha nem a legnívósabb oktatástörténeti konferencia, amelyre a PTE BTK “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin hívta fel figyelmünket. 

Doktori iskolánk - a tavalyi évhez hasonlóan - az országból a legtöbb neveléstudományi doktorandusz hallgatóval képviselte magát az idei 37. ISCHE konferencián.

A 2015-ös nemzetözi tudományos konferenciának az Isztambuli Egyetem (Törökország, Isztambul) adott otthont a "Kultúra és Oktatás" jegyében június 24-27-e között

A csoportos rövid tanulmányút során a doktoranduszok célja volt hallgatókként tapasztalatot és tudást szerezni azzal kapcsolatban, hogy nemzetközi szintéren a tudományterület szakemberei milyen kutatási témákkal foglalkoznak, mik a határon túl ívelő trendek.  
Továbbá szakirodalmat gyűjtöttek disszertációikhoz, bővebb ismeretekkel gazdagodtak és sikeresen ápolták, építették a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait is.

Doktori iskolánk összesen tizenegy fővel képviseltette magát az isztambuli ISCHE konferencián, melyből öt főnek lehetősége nyílt előadóként is szerepelni.

A konferencián részt vett doktorandusz hallgatók:

 • Bencze Szabina
 • Dina Miletta
 • Hegedüs András
 • Jenák Ildikó
 • dr. Suhajda Csilla Judit
 • Szabad Erzsébet Klaudia

Előadók:

 • Galántai László
 • Hüber Gabriella Margit
 • Kovács Júlia
 • Márhoffer Nikolett
 • Szalacsi Alexandra

 

A konferencia programja elérhető itt.

Az előadók absztraktjai itt olvashatóak.

rovat: 

Nemzeti Kiválóság Díj - Andl Helga

A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program Siófokon, a Szent Miklós rendezvényhajón tartotta meg a Nemzeti Kiválódság Díj átadó rendezvényét, 2015. május 21-én.

A neveléstudomány területén kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Nemzeti Kiválóság Díjban részesület az "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, Andl Helga.

A kitüntetéshez gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához!

 

Forrás

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára
You shall not pass!