Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Honosítás

h, 2016/11/14 - 12:59 -- Márhoffer Nikolett
Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

3. sz. melléklet

 

 

 

KÜLFÖLDÖN SZERZETT TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSÁNAK

ELJÁRÁSI RENDJE A PTE  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

 

 

1. A PTE Doktori Szabályzatában foglaltak alapján az Egyetemi Doktori Bizottság a kari doktori tanács (továbbiakban KDHT) javaslatára doktori (PhD) fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett PhD fokozatot akkor, ha a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával és azok teljesítésével megfeleltethetők a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

 

2. A honosítást kérelmező kérelmét a KDHT elnökéhez nyújthatja be az alább felsorolt iratok és igazolások mellékelésével:

-         

kérelem a fokozat honosítására

-         

külföldi PhD oklevél fénymásolata

-         

diploma OFFI által hitelesített fordítása

-         

honosítási eljárási költség befizetését igazoló csekk másolata

-         

szakmai önéletrajz

-         

publikációs jegyzék

 

3. A KDHT elnöke a titkár bevonásával megvizsgálja, hogy az előírt dokumentumokat és igazolásokat kérelmező hiánytalanul benyújtotta-e. Ennek elmaradása esetén a kérelmezőt határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

 

4. A KDHT elnöke az eljárási rend követelményeinek megfelelő dokumentumokat megküldi a témakör szerint illetékes Doktori Iskola / Program vezetőjének.

 

5. A Doktori Iskola / Program vezetője a Doktori Iskola Tanácsa véleménye alapján előírhat –határidő tűzésével – kiegészítő feltételeket.

 

6. A Doktori Iskola / Program vezetője – kérelmező személyes meghallgatása után – a Doktori Iskola Tanácsa véleményének figyelembevételével javaslatot tesz a KDHT felé a PhD fokozat honosítására vagy annak elutasítására.

 

7. A KDHT a javaslat alapján állást foglal a PhD fokozat honosítása ügyében.

 

8. A KDHT javasolhatja az Egyetemi Doktori Bizottságnak a külföldön szerzett Ph.D fokozat honosítását. A honosításról az EDB dönt.

 

9. Az eljárási díj 25 000 Ft. A díjnak 95 %-a az opponensi munkát végző illetékes Doktori Iskolát / Programot illeti meg. A díj 5%-a adminisztrációs költségek jogcímén a Dékáni Hivatalnál kerül felhasználásra.

 

You shall not pass!