University of Pécs

"Education and Society" Doctoral School of Education

 

 

Díjfizetés

Mon, 2016/11/14 - 12:55 -- Márhoffer Nikolett
Printer-friendly versionPDF változat

2. sz. melléklet

 

 

A doktori képzés illetve doktori és habilitációs eljárás díjai

 

A díjak megállapításához a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap szolgál alapul.

A közalkalmazotti pótlékalap (P) 2008-tól (jelenleg is): 20.000 Ft

 

A doktoranduszok és doktorjelöltek, valamint a habilitált doktori címre
pályázók által fizetendő díjak:

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Doktori felvételi eljárás díja: 9000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Önköltséges képzési díjak a 2016/2017. tanévtől

[1]

:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

pótlékalap 750%-a, (150 000 Ft)

Filozófia Doktori Iskola

pótlékalap 450%-a, (90 000 Ft)

Interdiszciplináris Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Irodalomtudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Nyelvtudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Pszichológia Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

 

A doktorjelölti jogviszony időtartama alatt fizetendő díjak 2015. január 1-től:

[2]

A fokozatszerzési eljárási díj és a védési díj az egyetemi térítési és juttatási szabályzat által meghatározott keretek között doktori iskolánként differenciált. (A fokozatszerzési eljárási díj fizetésére vonatkozó új szabályozás azokra vonatkozik, akik 2014. november 18-ig nem adták be kérelmüket doktorjelölti jogviszony létesítésére/nincsenek doktorjelölti jogviszonyban.)

Fokozatszerzési eljárási díj doktori iskolánként (magyar és idegen nyelvű dolgozat esetén, magyar nyelvű eljárásban) differenciált (A jelenlegi egységes – a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap négyszerese – díjszabásra vonatkozóan a doktori iskolák a változtatás jogát fenntartják.):

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

Filozófia Doktori Iskola

P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

Interdiszciplináris Doktori Iskola

P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

Irodalomtudományi Doktori Iskola

P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

Nyelvtudományi Doktori Iskola

P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

„Oktatás és Társadalom”Neveléstudományi Doktori Iskola

P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

Pszichológia Doktori Iskola

P x 4, jelenleg   80 000.- Ft

 

Akik korábban félévi kapcsolattartási díjat fizettek és ezt dokumentumokkal igazolni is tudják, azoknak ezeket az összegeket a doktorjelölti jogviszony alatt fizetendő díjakba a doktori programok/iskolák egyéni elbírálás alapján beszámíthatják.

A fokozatszerzési eljárási díj két részletben fizetendő — az első részlet a bejelentkezés elfogadásakor, a második részlet a szigorlatra jelentkezéskor. Nem szervezhető szigorlat addig, amíg a doktorjelölt a fokozatszerzési eljárási díjjal tartozik.

Fokozat szerzési eljárási díjból csak azok jogosultak – 50 %-os – kedvezményre, akik a hallgatói jogviszonyt követően azonnal doktorjelölti jogviszonyt létesítenek. Fokozatszerzési eljárási díjból más jogcímen mérséklés nem adható. Aki kedvezményben részesült, de a két éves doktorjelölti jogviszonya alatt nem jut el a sikeres szigorlatig és a disszertációja benyújtásáig, és a késlekedés alapos okát (pl. baleset, betegség) hitelt érdemlő módon nem tudja igazolni, annak utólag be kell fizetni a második részletet az eljárási díj teljes összegéhez.

Doktori szigorlat díja: P x 1 (jelenleg 20 000 Ft)

A szigorlat díját legkésőbb a vizsga előtt 10 nappal rendezni, a befizetést igazolni kötelező.

A védési díj doktori iskolánként differenciált. (A jelenlegi egységes – a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap hétszerese – díjszabásra vonatkozóan a doktori iskolák a változtatás jogát fenntartják.)

Védés díjadoktori iskolánként:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

Filozófia Doktori Iskola

P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

Interdiszciplináris Doktori Iskola

P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

Irodalomtudományi Doktori Iskola

P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

Nyelvtudományi Doktori Iskola

P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

Pszichológia Doktori Iskola

P x 7,jelenleg 140 000.- Ft

A védés díja két részletben fizethető — az első részlet a dolgozat opponálásra kiadásakor esedékes, a második részlet a védés dátumának kitűzésekor.

Idegen nyelven folytatott fokozatszerzési eljárásban a doktori iskola/program esetenként szabja meg a díjakat, a következő keretek között:

a)     

fokozatszerzési eljárási díj a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap négyszerese és tizenhatszorosa közötti,

b)     

szigorlati díj a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap egyszerese és hatszorosa közötti,

c)     

védési díj a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap hatszorosa és negyvenszerese közötti összeg.

 

Oklevél kiállítás díja: P x 0,5 (jelenleg 10 000 Ft)

Az oklevél kiállításának díját legkésőbb a sikeres védést követő 15 napig kell befizetni. Az oklevél kiállításához adatlap (az egyetemi doktori szabályzat 3. sz. melléklete, melyet a kari doktori szabályzat 7. sz. mellékletként átvett) kitöltése kötelező!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási díja: 25 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Habilitációs eljárás díja

Magyar nyelvű eljárás esetén: P x 11 (jelenleg 220 000 Ft)

Idegen nyelvű eljárás esetén: P x 17 (jelenleg 340 000 Ft)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

A doktori és  habilitációs eljárásban résztvevők minimális díjazása:

 

·          

opponensek és véleményezők: a mindenkori közalkalmazotti  pótlékalap 100 %-a

·          

a bíráló bizottság elnöke: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 100 %-a

·          

a bíráló bizottság tagjai: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 50 %-a.

 
[1]

A BTK KDHT 2016. május 17-i határozata alapján (a módosítást a BTK KT jóváhagyta 2016. június 15.)

[2]

A módosítást a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése fogadta el. Hatályos 2014. december 10-től.

You shall not pass!