Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Barakonyi Károly

cs, 2015/07/02 - 09:07 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok 

Név:Barakonyi Károly
Telefon:30 9 469540
E-mail:bara3859@gmail.com
Állampolgárság:magyar
Születési idő:1938
Érettségi:1957, Pécsi Nagy Lajos Gimnázium
Végzettség:  okl. villamosmérnök (Bp. Műszaki Egyetem)
okl. gazdasági mérnök (Bp. Műszaki Egyetem)

 

 Jelenlegi munkahely

Nyugállományú Professor Emeritus, Pécsi Tudományegyetem

Munkáltató neve és címe:

PTE, Közgazdaságtudományi Kar, 7622 Pécs, Rákóczi út 80.  e

Tudományos fokozatok, elismerések

 • Dr. Oec. egyetemi doktor, MKKE, 1974
 • CSc közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA, 1978
 • DSc közgazdaságtudomány doktora, MTA, 1988
 • Visiting Professor (Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1989-90, 1991-92)
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)
 • Jean Monnet ösztöndíj (2000-2004), Title Holder

Jelenleg oktatott tárgyak

Stratégiai tervezés, Stratégiai menedzsment, International Strategic Management, Nemzetközi menedzsment, Az Európai Felsőoktatási Térség, Felsőoktatás-politika egyes kérdései, Stratégiai döntések.

Előző munkahelyek

DÉDÁSZ 1962-1974, osztályvezető

A PTE KTK jogelődjeinek oktatója 1974 óta.

 • Egyetemi adjunktus (1974-1979),
 • Egyetemi docens (1979-1990),
 • Egyetemi tanár (1990-2008),
 • Professor Emeritus (2008- )
 • Tanszékvezető (1986-2004)
 • JPTE rektora (1994-1997)

Az elmúlt évek szakmai, tudományos munkássága

 • DÉDÁSZ szerelési osztályvezető (1962-1968), terv és közgazdasági osztályvezető (1969-1974)
 • Soros és PENN ösztöndíjas Visiting Professor, University of Pennsylvania, The Wharton School of Business (1989-1990)
 • Fulbright Visiting Professor, University of Pennsylvania, The Wharton School of Business (1991-1992)
 • TEMPUS, British Council, ACE, USIA projektek keretében egy hónapnál hosszabb nemzetközi tanulmányutak (London, Nantes, Bayreuth, Aalborg, Moszkva, Krakkó, Seattle, Los Angeles stb.)
 • OM, MKM, OTKA, OKKT projektek vezetése (1978-)
 • KK-k és vállalati megbízású projektek vezetése (1974-)
 • JPTE vezetése (rektor 1994-1997)
 • PTE KTK Gazdálkodástudományi Doktori Iskola alapító tagja, oktatója, témavezetője (1963-2006)
 • PTE Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja, oktatója, témavezetője (2006- )
 • SZTE Gazdálkodási Kar Doktori Iskola témavezetője (2007-től)
 • Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja (1994-2009)
 • Vállalati igazgató tanácsi, felügyelő bizottsági tagságok (1992-)
 • Vállalkozás ügyvezetője (1992-)

 

Fontosabb magyar nyelvű publikációk

1.Barakonyi Károly (2010): Felsőoktatásunk versenyképessége. Gazdaság és Társadalom, 2. évfolyam, 2010 május, p.3-25.

2.Barakonyi Károly (2012): Stratégiai tervezés. Stratégiaalkotás-I, eBook, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

3.Barakonyi Károly (2012): Stratégiai menedzsment. Stratégiaalkotás-II,  eBook, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

4.Borgulya Istvánné – Barakonyi Károly (2012): Vállalati kultúra. Stratégiaalkotás-III., eBook. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

5.Barakonyi Károly (sorozatszerkesztő): Stratégiaalkotás I.: Stratégiai tervezés, Stratégiaalkotás II.: Stratégiai menedzsment, Stratégiaalkotás III.: Vállalati kultúra. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999-2012 (4 kiadás)

6.Barakonyi Károly – Forrai R. Katalin (sorozatszerkesztők): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2011. Benedek Dániel – Vadász Viola (szerk): Perspektívák a neveléstudományban - Válogatás a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból. PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola és a Virágmandula Kft. Pécs, 2012, p. 398

7.Barakonyi Károly (2009): Bologna 'Hungaricum' - Diagnózis és terápia. Új Mandátum, Budapest, 312.o.

8.Barakonyi Károly (2009): A Business School-ok szerepváltozásai. Vezetéstudomány, 2009. január, pp. 2-15.

9.Barakonyi Károly (2009): Felsőoktatási stratégiaalkotás és kormányzás. In: Felsőoktatás-menedzsment. Szerk. Drótos György, Kovács Gergely, Aula., pp. 87-108.

10.Barakonyi Károly (2009): Megtorpant irányítási reform. Kézirat, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, pp. 39.

11.Barakonyi Károly (2009): Messze még Bononia? Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar nemzetközi jubileumi konferencia kiadványa, 2009. május 19-20., Miskolc, pp. 18-29.

12.Barakonyi Károly (2009): Kindler József méltatása. In: „Az iskolateremtő Kindler József professzor” c. könyv . Pontus Kiadó, Budapest, pp. 26-28.

13.Barakonyi Károly (2009): Felsőoktatási mítoszok. In: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára (szer. Pusztai Gabriella – Rébay Magdolna), Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, pp. 239-255.

14.Barakonyi Károly (2008): Üzleti modellek. Vezetéstudomány, 2008. július

15.Barakonyi Károly (2007): Vállalatkormányzás egy globális világban. Tanulmánykötet Gaál Zoltán tiszteletére, Veszprém, 2007

16.Barakonyi Károly (2007): Sikeres stratégák, sikeres vezetők. Tanulmánykötet Koltai Dénes tiszteletére, 2007, 117-130.o.

17.Barakonyi Károly (2007): Metaforák a stratégiaalkotásban. Vezetéstudomány, 2007. január

18.Barakonyi Károly (2006): A vezetői döntéshozatal etikai konfliktusai. Vezetéstudomány 2006/6, 25-31.o.

19.Barakonyi Károly (2006): A stratégiai döntések etikai felelőssége.  Vezetéstudomány 2006/5, 2-11. o.

20.Barakonyi Károly (2005): A stratégiai menedzsment koncepciója. In: Zsolnai József (szerk.) A tudomány egésze – a magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Nemzeti Tankönyvkiadó – Arcanum, Budapest, 2005. p.

21.Barakonyi Károly (2004): Stratégiai döntések. PTE, Pécs, 1998, 2004.

22.Barakonyi Károly (2004): Rendszerváltás a felsőoktatásban – Bologna folyamat, modernizáció. Akadémiai Kiadó, Budapest.

23.Barakonyi Károly (2004): Egyetemi kormányzás és a tömegoktatás kari szervezete. Vezetéstudomány, 2004. október, 16-23. o.

24.Barakonyi Károly (2004): Egyetemi kormányzás - Merre tart Európa? Közgazdasági Szemle, 2004. június

25.Barakonyi Károly (2004): Egyetemi irányítás - a középkori egyetemtől a Bologna folyamatig. Magyar Tudomány, 2004. április, p. 513-526.o.

26.Barakonyi Károly (2004): Egyetemek rangsorolása, teljesítményük értékelése. Vezetéstudomány, 2004 június, 2-7. o.

27.Barakonyi Károly (2004): A lépcsős képzés struktúrája. Educatio, XII/1. 2003-tavasz (megjelent 2004. májusában), 79-96. o.

28.Borgulya Istvánné (2004) - Barakonyi Károly: Vállalati kultúra (“Stratégiaalkotás” sorozat III. kötet). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 240

29.Barakonyi Károly (2003): Felsőoktatási stratégiaalkotás. Harvard Business manager, 2003 szeptember-október, 48-58.o.

30.Barakonyi Károly (2003): Egyetemi kormányzás: Amerikai és holland intézményirányítási modellek. Vezetéstudomány, 2003, 7-8. szám, 2-23.o.

31.Barakonyi Károly (2003): A felsőoktatási támogatásszerzés gyakorlata Magyarországon. „Támogatásszerzés a felsőoktatásban” konferenciakötet, Magyar Felsőoktatás Barátai Alapítvány, Pécs, 2003. 27-65.o.

32.Barakonyi Károly (2001): A nemzetközi stratégiai menedzsment alapkérdései. In: „Nemzetközi menedzsment - az új jelenség" konferencia kötet, Pécs, PTE KTK, 2001. november 8-9., megjelent 2002, 36-44.o.

33.Barakonyi Károly (2000): Stratégiai menedzsment ("Stratégiaalkotás" sorozat II. kötet). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 240, 2000, 2002, 2008. "Az év kiemelkedő szellemi alkotása” díj

34.Barakonyi Károly (2000): A hazai felsőoktatás menedzsmentjének korszerűsítése. Educatio, 2000/1. pp. 27-48.

35.Barakonyi Károly (1999): Stratégiai tervezés (“Stratégiaalkotás” sorozat I. kötet). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999, 2000, 2008,  p.240.

36.Barakonyi Károly (1998): Csoportos döntések. Gazdálkodás-Vállalkozás-Vezetés, 1998/10.

37.Barakonyi Károly (1996): Felsőoktatási integráció: választási lehetőségek. Magyar Tudomány, 1996/10. p. 1273-1280.

38.Barakonyi Károly (1996): Felsőoktatási integráció: hagyomány, kényszer vagy divat? =Magyar Felsőoktatás, 1996. 1-2. p. 9-14.

39.Barakonyi Károly (1995) (szerk.): Magyar vállalati kultúra az ezredfordulón tanulmánykötet. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1995. pp. 106.

40.Barakonyi Károly (1993): Excel 4.0 for Windows. Computerbooks, Budapest, pp 292.

41.Barakonyi Károly (1991) (társszerző: Peter Lorange): Stratégiai Management. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1991, 1992, 1994, Budapest, p. 338.

42.Barakonyi Károly (1989): A Framework II használata. LSI, Budapest

43.Barakonyi Károly (1988): Személyi számítógéppel támogatott vállalati tervezés. KJK, Budapest

44.Barakonyi Károly (1987): Táblázatkezelő rendszerek. LSI, Budapest (3 kiadás)

45.Barakonyi Károly (1984): Számítógépes vállalati tervezés. KJK, Budapest

Fontosabb idegen nyelvű publikációk

1.Dankó András – Barakonyi Károly (2012): Challenges the finance profession has been facing following the 2008-2009 crisis. Vezetéstudomány, 2012. (43. évf.) 4. sz. 2-11. old.

2.Morag, Omri – Karoly Barakonyi (2010): Business at the Speed of Light - The Role of Time and Speed on Business Strategy. Vezetéstudomány 2010. 6. szám, p.36-39.

3.Morag, Omri – Károly Barakonyi (2009): The Influence of Speed of Integration on M&A Integration Success. Vezetéstudomány, 2009. 6. sz. pp. 54-58.

4.Barakonyi Károly (2008): The effect of the Bologna process ont he Management of the Universities. 4. Hungarian and International Lifelong Learning Conference, Nyiregyháza, 17-18 April 2008. MELLearN – Conference Proceedings, p.146-174.

5.Barakonyi, Károly (2007): University Governance – Overview and Critism on he Hungarian Situation. European Higher Education in a Changing World – A View from the Danube Region. Pécs, 2007. p. 73-84.

6.Barakonyi, Károly (2004): Setting Strategies in Hungarian HE. Semper movere – állandó mozgásba (tanulmánykötet a 75 éves Krisztián Béla tiszteletére). Pécs, FEEFI, 2004, pp. 27-32.

7.Barakonyi, Károly (2002): Toward a Professional University Management. EAIR The European Higher Education Society 24th Annual Forum, Prága, 2002 szeptember 8-11.

8.Barakonyi, Károly (2001): Higher Education Institutions: Possible Strategic Direction in a Society in Transition. Strategijski Menadzment, V. évf/2. szám, 2001 augusztus, pp.7-13.

9.Barakonyi Károly (2001): What is wrong with the Hungarian University Management? International Higher Education, Nr. 23 Spring 2001, pp. 26-27.

10.Barakonyi, Károly (2000): Modernization of Hungarian Higher Education Management. ASHE konferencia, 2000, November 15-19. Sacramento, USA

11.Barakonyi, Károly (1998): Changing Boundaires of University Autonomy – Case of Hungary. ASHE konferencia, Miami, 1998. November 4-9.

12.Barakonyi, Károly (1997): Integration of Higher Education Institutions in Hungary. International Conference of ASHE (Association for Studies of Higher Education), 1997. November 5-9., Albuquerque, New Mexico, USA

13.Barakonyi, Károly (1996): Integration of Higher Education in Hungary. In: "Spirit of Global Understanding '96" - World Fulbright Alumni Conference, Budapest, August 14-18. p. 68.

14.Barakonyi, Károly (1995): Exploring and Changing Corporate Culture in Hungary. Prague: Central European University, pp. 86.

15.Barakonyi, Károly (1994): The System of Strategic Management. In: Strategic Management Practices University Policies and Structures. Louvain-la-Neuve: European Centre for Strategic Management of Universities - East-West Cooperation Program 1994-1995, p. 15-29.

Összesítve: 257 publikáció (ebből eddig láttamozott: 147), idézetek száma 547 db (köztük 29 könyv, 70 folyóiratcikk, 30 könyvrészlet, 41 kötetben megjelent konferencia előadás). Hirsch-index: 9 (az eddig láttamozottak alapján).

Szakmai, közéleti tevékenység

 • PTE, JPTE kari tanács, egyetemi tanács, szenátus tagja (időszakonként)
 • PTE KTK Kari Habilitációs Bizottság elnöke (2002-2005)
 • PTE BTK “Oktatás és Társadalom Doktori Iskola Tanácsa tagja (2006- )
 • MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Szakbizottság elnöke (2005-2011)
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja (2011- )
 • MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság tagja (2000- )
 • MTA PAB tagja (1980- )
 • Magyar Akkreditációs Bizottság tagja (1995-1998)
 • FTT (Felsőoktatási és Tudományos Tanács) (1994- 2009)
 • Alpok-Adria Rektori Konferencia, tag, elnök: 1995
 • ESMU (European Committee of Strategic Management of Universities, EU Bizottság) (1994-1998), Steering Committee
 • World Bank felsőoktatási szakértő (1998-2001)
 • EAIR (The European Higher Education Society) tagja (1996- )
 • ASHE (Association for Studies of Higher Education, USA) tagja (1997- )
 • Magyar Felsőoktatás: szerkesztőbizottság tagja (1995-2003)
 • Vezetéstudomány: szerkesztőbizottság tagja (2005- )

Kitüntetések 

 • Kiváló Ifjú Mérnök (5 ízben)
 • Kiváló Dolgozó oklevél (1972), jelvény (1986)
 • Baranya megyei Önkormányzat. Tudományos Díja (1998)
 • Szent-Györgyi Albert díj (2003)
 • Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje (2006)
 • A Pécsi Közgazdászképzésért Arany Plakett (2008)

Publikációk jegyzéke/idézettségek (MTMT)

Pécs, 2013. szeptember 27.

You shall not pass!