Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

2017

sze, 2017/04/26 - 20:19 -- Márhoffer Nikolett
Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Név

Disszertáció címe

Témavezető(k)

 

Kojanitz László

A középszintű történelem érettségi vizsgán készült esszék elemzése és értékelése a kauzális összefüggések bemutatásának minősége szempontjából.

tézisek (magyar, angol)

 

Fischerné Prof. Dr. Dárdai Ágnes, Dr. habil. Kaposi József

 

Váraljai Mariann

Az információszerzési szokások vizsgálata a változó tanulási környezetben. Empirikus kutatás a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói körében

tézisek (magyar, angol)

 

Cserné Dr. habil. Adermann Gizella

 

Darvai Tibor

 Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon

tézisek (magyar, angol)

 

Prof. em. Dr. Forray R. Katalin,  Dr. habil. Géczi János

 

 

 Széll Krisztián

 Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.

tézisek (magyar, angol)

 

 

 

Prof. em. Dr. Forray R. Katalin

 

 

Suhajda Csilla

A pályaorientációs tevékenység változása és megvalósulása a köznevelésben a rendszerváltozástól napjainkig, különöstekintettel az információs folyamatokra.

tézisek (magyar, angol)

 

 

 

Dr. Pais Ella Regina, PhD

 

Prof. em. Dr. habil Szilágyi Klára, PhD

 

 

Magyar Adél Márta

Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig 

tézisek (magyar, angol)

 

 

 Prof. Dr. Pukánszky Béla, DSc

 

Fényes Csaba

Pavedwithintension. Interpretation, framing and socialconstructionin roma educationpolicies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitikában).

tézisek (magyar, angol)

 

Dr. habil. Cserti Csapó Tibor, PhD

 

Sipos Judit

 A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi tanítóképzésben.

tézisek (magyarnémet)

mellékletek

 

Prof. Dr. Héjj Andreas, PhD

You shall not pass!